Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1109492017
  obj.č.243/17 z 10.7.2017
18.07.2017
  oprava elektr.kotla - ZJ - Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  428.00,-
EUR
1109472017
  obj.č.226/2017 z 19.6.17
18.07.2017
  odborné prehl. a skúšky plyn.zar.kotol.Areál SAV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1908.00,-
EUR
1109462017
  Z 092/CEZ-SK/2016
18.07.2017
  plyn 6/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  21947.34,-
EUR
1109482017
  servisný poplatok
18.07.2017
  servisný poplatok 2017-chata SENEC 1  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  55.60,-
EUR
1109432017
  obj.č.165/2017 z 4.5.17
17.07.2017
  masérske služby za 5/2017  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  98.00,-
EUR
1109442017
  
17.07.2017
  masérske služby za 6/2017  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  111.00,-
EUR
1109402017
  1026246
17.07.2017
  Internet 7/17  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1109412017
  1026246
17.07.2017
  Paušál komfort 7/2017 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1800542017
  platba kartou
17.07.2017
  reprezentácia predseda - Ú SAV  VUB Banka
31320155
  42.88,-
EUR
1109422017
  Z 274/2004 z 27.10.04
17.07.2017
  likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1109452017
  obj.č.238/2017 z 10.7.17
17.07.2017
  oprava práčky AWE55711 - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  68.20,-
EUR
1109372017
  OM00017231
14.07.2017
  VaS, ZV - 30.5.17-27.6.17 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  374.20,-
EUR
1700912017
  UVS/97/2017/FF
14.07.2017
  ZPC Šajgalík-Mníchov 17.7.,roč.poist.17.7.-16.7.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  605.00,-
EUR
1700902017
  
14.07.2017
  refundácia cestov.náklady-Hlavinka  Historický ústav SAV
00166944
  876.70,-
EUR
1109392017
  Zmluva
14.07.2017
  poskytnuté služby-HOUSING-II.Q.2017  Výpočtové stredisko SAV
00398144
  192.00,-
EUR
1800532017
  Príkazná zmluva
14.07.2017
  Cestovné astravné člena hod.kom. - 26.6.2017  Fabian Jaroslav Prof.
  241.70,-
EUR
1109382017
  obj.č.197/2017 z 5.6.17
14.07.2017
  stanov.predpokl.hodnoty zákazky pri príprave CEMEA  PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
36356794
  5000.00,-
EUR
1109362017
  obj.č.173/2017 z 15.5.17
13.07.2017
  autobus z Ba-Smolenice-BA-22.6.17-odovzd.Cien SAV  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  312.00,-
EUR
1109342017
  refundácia
13.07.2017
  refundácia cestov.nákl.- Mihálik - komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  16.00,-
EUR
1700892017
  UVS/44/2017/JFF
13.07.2017
  ZH - MAD  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  144.30,-
EUR
1109352017
  TBOW72116412
13.07.2017
  tel. SONY XPERIA XZ - Siman  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  661.00,-
EUR
1109332017
  
13.07.2017
  poštovné 6/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  473.15,-
EUR
1109262017
  Z 9103891839/4101454080
12.07.2017
  vyúčtov. plynu 6/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  147.85,-
EUR
1700882017
  UVS/70/2017/JFF,UVS 71/2017/JFF,UVS/65/2017/JFF,
12.07.2017
  Refundácia ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  1113.58,-
EUR
1109272017
  Z 3105171861
12.07.2017
  elektr.energia 6/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  157.19,-
EUR
1109282017
  Z 3105171865
12.07.2017
  elektr.energia 6/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  82.37,-
EUR
1109292017
  3106024848
12.07.2017
  elektr.energia - 6/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2847.60,-
EUR
1109302017
  3110046793
12.07.2017
  vyúč.elektr.energie- 6/2017-PLV-BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13208.32,-
EUR
1109312017
  3108011310
12.07.2017
  vyúčtov.el.energie 6/2017 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  43412.49,-
EUR
1800522017
  Príkazná zmluva
12.07.2017
  Cestovné náklady člena hodnot.komisie-21.6.17  Vilček Štefan Prof.Ing.DrSc.
  60.50,-
EUR
1109322017
  Zmluva účinná 10.12.2015
12.07.2017
  poplatok SIM karta III.Q. 2017- Areál -Dúbr.cesta  JABLOTRON
31645976
  13.16,-
EUR
1109142017
  1084357
11.07.2017
  internet, analóg.telev.- 07/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1109232017
  Zml. Z T16-326
11.07.2017
  servisné práce-údržba výťahy 6/17-PLV BA, PMV.KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1800502017
  Príkazná zmluva
11.07.2017
  Cestovné náklady člena hod.kom.-21.6.2017  Hoggan Philip Prof.
  77.12,-
EUR
1151672017
  Z 23.4.07
11.07.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  196.10,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)