Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110042017
  obj.č.250/17 z 17.7.17
01.08.2017
  vyčisten. krytov CO,odvoz odpadu a dezins.CO-Križk  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  395.00,-
EUR
1110062017
  1.4.1997
01.08.2017
  údržba DNV - 7/2017  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1110072017
  Z 3/2015
01.08.2017
  8/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1110002017
  refundácia
28.07.2017
  refundácia cestov.nákl.- Dika - komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  33.78,-
EUR
1110012017
  OM00017230
28.07.2017
  VaS, ZV - 08.06.17-10.07.17 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  84.52,-
EUR
1110022017
  OM00030996
28.07.2017
  VaS-26.04.17 - 25.07.17 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1109982017
  Z 12025112
28.07.2017
  SOFTIP - Podpora - III.Q.2017  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1109992017
  ZoD č.TS/14/0022
28.07.2017
  vykonanie mesačnej kontroly EPS a HSP-PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1109972017
  objednávka
27.07.2017
  Pred.balík služieb / CREDIT 5/-24.7.2017-23.7.2018  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  346.80,-
EUR
1151822017
  Z 80490
27.07.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  141.78,-
EUR
1109962017
  refundácia
27.07.2017
  ref.cestov.nákladov-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  57.40,-
EUR
1800552017
  Príkazná zmluva
26.07.2017
  cestovné náklady člena hod.kom.-26.6.17  Philip Walter Dr.
  55.00,-
EUR
1109942017
  02/2012/SZ/IHPE
26.07.2017
  7/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1109952017
  02/2012/SZ/IHPE
26.07.2017
  7/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1109932017
  obj.č.186/2017 z 25.5.17
25.07.2017
  Vypr.inter.riadiac dokum.-Jednotný postup Ú SAV  RV ACQUISITION s.r.o.
48045993
  3000.00,-
EUR
1109922017
  ZoD č.TS/14/0022
25.07.2017
  vykonanie mesač. štvrťročnej kontroly EPS -PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  1618.56,-
EUR
1151802017
  CR objednávky
25.07.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  907.65,-
EUR
1151812017
  Zmluva 2017
25.07.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  377.76,-
EUR
1109802017
  OM00058496
24.07.2017
  vyúčtov. VaS,ZV-01.01.17-03.07.17 - chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  30.66,-
EUR
1109892017
  Z 9103891839/9106143852/4101454080
24.07.2017
  plyn - 8/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  592.00,-
EUR
1109872017
  Z 1206228-1
24.07.2017
  elektr.energia - II. záloha 2017 - Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  2127.00,-
EUR
1109812017
  Zmluva
24.07.2017
  prenájom fliaš- 16.7.17-15.7.18  SIAD Slovakia spol. s.r.o.
35746343
  240.00,-
EUR
1109822017
  0750901002
24.07.2017
  byt č.10-Dúbravska - 9/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1109832017
  0750901102
24.07.2017
  byt č.11-Dúbravska 9/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1109842017
  0750901202
24.07.2017
  byt č.12-Dúbravska 9/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1109852017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
24.07.2017
  byt Šancová - 8/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1109862017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
24.07.2017
  byt Šancová - 8/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1109902017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
24.07.2017
  el.energia 8/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1109912017
  3110046793
24.07.2017
  záloha el.ener.- 8/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1109882017
  Zmluva 701.04
24.07.2017
  teplo za 8/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1592.90,-
EUR
1109712017
  Akreditácie
21.07.2017
  Vyplat.odmien za vyhodnotenie odvolaní-Akreditácie  Pär Omling prof.
  900.00,-
EUR
1109662017
  Akreditácie
21.07.2017
  Vyplat. odmien za vyhotovenie odvolaní-Akreditácie  Milena Žic FUCHS prof.
  1350.00,-
EUR
1109742017
  Akreditácie
21.07.2017
  Vyplat.odmien za vyhodnotenie odvolaní-Akreditácie  Toivo Maimets prof.
  1350.00,-
EUR
1109732017
  Akreditácie
21.07.2017
  Vyplat. odmien za vyhodnotenie odvolaní-Akreditáci  HYNES Martin
  360.00,-
EUR
1109692017
  Akreditácie
21.07.2017
  Vyplat.odmien za vyhodnotenie odvolaní-Akreditácie  MATTI SINTONEN
  900.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)