Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110452017
  
07.08.2017
  Nákl. správy a prev.spoloč..pries.- PMV-01.- 06.17  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  179.46,-
EUR
1110282017
  OM00017234
04.08.2017
  ZV - 7/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  48.66,-
EUR
1110292017
  OM00017233
04.08.2017
  ZV - 7/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1110302017
  OM00036801
04.08.2017
  ZV - 7/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1110312017
  OM00036800
04.08.2017
  ZV - 7/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  84.05,-
EUR
1110322017
  3105169208
04.08.2017
  elekt.energia - 8/2017- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.28,-
EUR
1110332017
  Z 3105104416
04.08.2017
  elektr.energia - 8/2017 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12.67,-
EUR
1110342017
  3105034186
04.08.2017
  elektr.energia - 8 /2017 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.53,-
EUR
1110272017
  Zmluva 701.04
04.08.2017
  vyúčtovanie tepla za 7/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  39.14,-
EUR
1110262017
  obj.č.228/2017 z 19.6.17
04.08.2017
  dodávka a výmena cirkulač. čerpadla na TÚV-Dúbr.ce  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2798.40,-
EUR
1110222017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009, Dodatok D1 k zmluve
03.08.2017
  upratovanie a čistenie 7/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1110232017
  3105265666
03.08.2017
  elektr.energia - 08/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  111.22,-
EUR
1110242017
  Z 3105193450
03.08.2017
  elektr.energia - 8/2017 Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.15,-
EUR
1110252017
  3102228484/5100000587/651
03.08.2017
  el.energie - 8/2017- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  66.14,-
EUR
1110212017
  7024976
03.08.2017
  rozšírený internet 8/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1110162017
  refundácia
02.08.2017
  ref.cestov.nákladov komisia VEGA-Hančuľák  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  48.10,-
EUR
1700922017
  UVS/77/2017/JFF
02.08.2017
  ZH - MAD  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  430.00,-
EUR
1700942017
  UVS/67/2017/JFF
02.08.2017
  ZH - MAD  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  812.09,-
EUR
1700952017
  UVS/5/2017/FF
02.08.2017
  ZH-MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  1699.60,-
EUR
1700932017
  UVS/57/2017 z 3.5.17
02.08.2017
  ZH - MAD  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  456.65,-
EUR
1110202017
  OM00017228
02.08.2017
  VaS - 16.06.17- 18.07.17 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  427.97,-
EUR
1110082017
  4100023511/3100011686
02.08.2017
  plyn 8/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1110092017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
02.08.2017
  plyn - 8/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  35.00,-
EUR
1110102017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
02.08.2017
  plyn - 8/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  9.00,-
EUR
1110112017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
02.08.2017
  plyn - 8/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  83.00,-
EUR
1110122017
  4100010757/3100037542
02.08.2017
  plyn - 8/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  19.00,-
EUR
1110132017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
02.08.2017
  plyn - 8/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  26.00,-
EUR
1110142017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
02.08.2017
  plyn - 8/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1110152017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
02.08.2017
  plyn 8/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1700962017
  UVS/92/2017/FF
02.08.2017
  ZH - MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  199.90,-
EUR
1110172017
  Zmluva o dielo
02.08.2017
  tematický monitoring médií 7/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1110182017
  Zmluva-2785
02.08.2017
  technická ochrana objektu za 7/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1110192017
  Zmluva 2971
02.08.2017
  technická ochrana objektu za 7/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1110032017
  obj.č.235/17 z 28.6.17
01.08.2017
  BRIGGS čerpadlo WP2-60-Areál prev.SAV  Ján Popluhár-JAPOP
30749417
  320.00,-
EUR
1110052017
  obj.č.199/2017 z 5.6.17
01.08.2017
  aktualizác.orientačnej tabule pri vstupe do Areál  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  1680.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)