Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110652017
  Zmluva TSS001/2015
09.08.2017
  servis CCTV systému - Štefánikova 49  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  396.00,-
EUR
1110662017
  obj.č.253/2017 z 17.7.17
09.08.2017
  výmena komun.volača na otváranie dverí-vstup Ú SAV  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  720.00,-
EUR
1110632017
  obj.č.227/2017 z 19.6.17
09.08.2017
  odstávkové servisné práce v kotol a OST1-Areál SAV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  6468.00,-
EUR
1700972017
  schválené na 2 zasadnutí P SAV/10.8.2017
09.08.2017
  vložné na konferencia Kyoto  STS Forum ( NPO )
  383.70,-
JPY
1110592017
  OM00058496
09.08.2017
   VaS,ZV - 04.07.17-03.08.17 - chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.78,-
EUR
1110602017
  Z 9103891839/4101454080
09.08.2017
  vyúčtov. plynu 7/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  147.85,-
EUR
1810202017
  Z 2301.121-29.11.1999
09.08.2017
  OLO - 7/2017  HM SR ,BA
00603481
  1119.51,-
EUR
1700982017
  UVS/82/2017/FF
09.08.2017
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  471.30,-
EUR
1110612017
  1010053202
09.08.2017
  Telef.hovory 7/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  124.87,-
EUR
1110622017
  1010053203
09.08.2017
  Telef.hovory 7/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  403.66,-
EUR
1110582017
  obj.č.254/2017 z 18.7.17
08.08.2017
  tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  5502.67,-
EUR
1110482017
  obj.č.38/2017 z 25.1.17
08.08.2017
  pranie posteľnej bielizne Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  64.48,-
EUR
1110512017
  16074343,16082161,19089449,19095547, 18708643
08.08.2017
  telef.hovory 7/2017 - Ú SAV , PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  477.49,-
EUR
1110462017
  Zmluva
08.08.2017
  Servis softwerov.riešenia-08/2017-07/2018-SASPRO  AZARA s.r.o., Žilina
45886814
  1872.00,-
EUR
1110492017
  Zmluva 14.6.2017
08.08.2017
  7/17- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1110502017
  Zmluva 2977987
08.08.2017
  Servis prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.-7/17 Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  478.80,-
EUR
1110522017
  obj.č.244/2017 z 10.7.17
08.08.2017
  oprava hasiacich prístrojov-DNV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  40.04,-
EUR
1110532017
  obj.č.244/2017 z 10.7.17
08.08.2017
  oprava hasiacich prístrojov-Dúbravská 9  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  302.77,-
EUR
1110542017
  obj.č.244/2017 z 10.7.17
08.08.2017
  kontr.has.prístr. a hydran. a tlak.skúška - Dubr.9  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  180.58,-
EUR
1110552017
  obj.č.244/2017 z 10.7.17
08.08.2017
  kontr.has.prístr. a hydran. a tlak.skúška-Hroznova  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  9.34,-
EUR
1110562017
  obj.č.244/2017 z 10.7.17
08.08.2017
  kontr.has.prístr. a hydran. a tlak.skúška - DNV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  249.52,-
EUR
1110572017
  obj.č.244/2017 z 10.7.17
08.08.2017
  kontr.has.prístr. a hydran. a tlak.skúška - Royová  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  77.59,-
EUR
1110472017
  3105254227
08.08.2017
  vyúčt.elektr..energia - 8/2017 - Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.41,-
EUR
1110732017
  obj.č.259/17 z 24.7.17
08.08.2017
  zabezpečenie oplotenia - Areál SAV  JRH s.r.o.,
46787356
  6743.52,-
EUR
1110372017
  3110046793
07.08.2017
  vyúč.elektr.energie- 7/2017-PLV-BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13682.14,-
EUR
1110382017
  Z 3105171865
07.08.2017
  elektr.energia 7/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  83.47,-
EUR
1110392017
  3106024848
07.08.2017
  elektr.energia - 7/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2540.38,-
EUR
1110402017
  Z 3105171861
07.08.2017
  elektr.energia 7/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  160.46,-
EUR
1800562017
  platba kartou
07.08.2017
  reprezentácia predseda - Ú SAV  VUB Banka
31320155
  31.70,-
EUR
1110412017
  18987374,18987696, 18987699
07.08.2017
  inter.,tel.popl. 08/17, 7/17 - Šarišské Michaľany  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  402.88,-
EUR
1110422017
  19172355,19172359
07.08.2017
  tel.popl. - 8/17, 7/17 - PMV BA  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  134.64,-
EUR
1110352017
  Zml. Z T16-326
07.08.2017
  servisné práce-údržba výťahy 7/17-PLV BA, PMV.KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1110362017
  1084357
07.08.2017
  internet, analóg.telev.- 08/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1110432017
  Z-č. 5611862837
07.08.2017
  PHM - 17.7.17-31.07.2017  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  390.14,-
EUR
1110442017
  uznesenie P SAV č.826 zo dňa 3.12.2015
07.08.2017
  refak.alikvot.čiastka na prev.PMV-BA -II.Q.2017  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  212.74,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)