Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151892017
  Z 80490
17.08.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  14.16,-
EUR
1151902017
  Z 80490
17.08.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  91.27,-
EUR
1110832017
  objednávka
17.08.2017
  inzer.riaditeľ/ka-Elektrotechnický ústav SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1151842017
  Z.č.600 z 31.3.03
17.08.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  167.21,-
EUR
1151852017
  Zmluva č.1.11.06
17.08.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  110.16,-
EUR
1110842017
  obj.č.66/17 z 13.2.17
17.08.2017
  fotograf. služby a archivovanie - foto dokum.-6/17  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1110852017
  obj.č.66/17 z 13.2.17
17.08.2017
  fotograf. služby a archivovanie - foto dokum.-7/17  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1151862017
  Z 23.4.07
17.08.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  523.22,-
EUR
1151872017
  Z 23.4.07
17.08.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  429.52,-
EUR
1110862017
  obj.č.251/2017 z 17.7.17
17.08.2017
  kontrola a čistenie komína - kotol.Dúbr.9-Areál  KOMINÁR s.r.o.
47229632
  220.00,-
EUR
1800572017
  Príkazná zmluva
17.08.2017
  cestov.náklady člena hod.kom.- zasadnutie 21.6.17  Olszanecki Rafal
  74.80,-
EUR
1151832017
  Z 80490
17.08.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  629.91,-
EUR
1151882017
  Zmluva 2017
17.08.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  787.85,-
EUR
1110822017
  obj.č.242/17 z 10.7.2017
16.08.2017
  tlač hlavičkového papiera Ú SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  84.00,-
EUR
1701032017
  UVS/107/2017/BI
16.08.2017
  ZPC-Bibová - 19.9.-21.9.17-Madrid-MRP ERACOSYSMED  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  576.00,-
EUR
1701042017
  UVS/106/2017/BI
16.08.2017
  ZPC-Bibová - 11.9.-13.9.17-Atény-MRP EURONANOMED  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  512.00,-
EUR
1110812017
  5.93981
16.08.2017
  Telef.hovory - 08.7.17 - 07.08.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2520.85,-
EUR
1701012017
  UVS/115/2017/MN
15.08.2017
  ZPC - Novák - Madrid - 13.9.17-15.9.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  449.00,-
EUR
1701022017
  UVS/105/V/Va
15.08.2017
  Agrokomplex 2017  Agrokomplex, Nitra 1
36855642
  3533.20,-
EUR
1110792017
  obj.č.216/17 z 15.6.2017
15.08.2017
  oprava predej a zadnej nápravy-BMW 530  PARTL Univerzal, BA
11893478
  1124.40,-
EUR
1110802017
  obj.č.255/2017 z 18.7.17
15.08.2017
  test+diagnostika+hladanie závady mot.voz.BMW  PARTL Univerzal, BA
11893478
  108.00,-
EUR
1110782017
  Z 092/CEZ-SK/2016
15.08.2017
  plyn 7/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  22018.45,-
EUR
1110742017
  Zmluva
14.08.2017
  Preklad aktuality SAV za 7/2017  Celina Nagy Barber
45919895
  500.00,-
EUR
1110752017
  OM00017231
14.08.2017
  VaS, ZV - 28.6.17 - 28.07.17 DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  429.90,-
EUR
1110762017
  
14.08.2017
  servisné práce -umývačka riadu-oprava ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  116.99,-
EUR
1110772017
  obj.č.261/2017 z 8.8.17
14.08.2017
  servisné práce konvektomat-oprava-ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  217.90,-
EUR
1110712017
  platba kartou
11.08.2017
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  128.91,-
EUR
1701002017
  UVS/52/2017/JFF
11.08.2017
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  404.40,-
EUR
1110722017
  
11.08.2017
  serv.zásah na zariad.MaR-odstrán.poruchy-PMV  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  288.00,-
EUR
1110702017
  
11.08.2017
  poštovné 7/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  132.40,-
EUR
1110682017
  OM00012793
10.08.2017
  VaS - 7/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7759.15,-
EUR
1110692017
  OM00012795
10.08.2017
  VaS , ZV - 7/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7713.48,-
EUR
1700992017
  2.zasadnutie P SAV
10.08.2017
  ubytov.v Hoteli New Miyako-Kyoto-Japonsko-Venhart  NipponTravelAgency CO
00009585
  978.72,-
JPY
1110672017
  3108011310
10.08.2017
  vyúčtov.el.energie 7/2017 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  44645.69,-
EUR
1110642017
  Zmluva TSS002/2015
09.08.2017
  servis EZS systému - Štefánikova 49  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  252.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)