Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1117112017
  obj.č.446/17 z 12.12.17
19.12.2017
  graf. a tlač.služby popul a propag.bulletinov  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  10130.00,-
EUR
1116882017
  obj.č.433/17 z 5.12.2017
18.12.2017
  tlač novoročné pozdravy,obálky  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  975.00,-
EUR
1116892017
  obj.č.428/17 z 28.11.2017
18.12.2017
  tlač hlavičkového papiera Ú SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  84.00,-
EUR
1116902017
  obj.č.434/17 z 5.12.2017
18.12.2017
  prenáj.priestorov MKC-5.12.17-odovzd.pamätných dip  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  103.20,-
EUR
1116912017
  obj.č.424/17 z 28.11.2017
18.12.2017
  pozv.,program na nov.koncert,nov.pozdravy slov.+an  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  892.80,-
EUR
1116942017
  obj.č.449/17 z 12.12.17
18.12.2017
  jedálenské stoly, stoličky  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  10080.00,-
EUR
1116982017
  Z 274/2004 z 27.10.04
18.12.2017
  likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  199.66,-
EUR
1117002017
  obj.č.386/17 z 9.11.17
18.12.2017
  oprava karosérie,mot.vozidlo-PEUGEOT Furgon BL868  PARTL Univerzal, BA
11893478
  215.60,-
EUR
1116872017
  obj.č.92/2017 z 8.3.17
18.12.2017
  výmena kanalizačných sifónov v ZJ-Ú SAV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  1536.26,-
EUR
1116922017
  Zmluva-2785
18.12.2017
  technická ochrana objektu za 12/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1116932017
  Zmluva 2971
18.12.2017
  tech.ochrana objek.-12/17-PLV BA,falošný poplach  RAVI s.r.o.
35747871
  259.92,-
EUR
1116952017
  obj.č.411/2017 z 21.11.17
18.12.2017
  dodávka a montáž diferenčn.ventila do OST 3-Areál  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  3231.60,-
EUR
1116962017
  obj.č.412/2017 z 21.11.17
18.12.2017
  dodávka a výmena mech.upchávky na obeh.čerp.č.-Are  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2043.60,-
EUR
1116972017
  obj.č.410/2017 z 21.11.17
18.12.2017
  dodávka a montáž elektroregul.ventila do OST 12-Ar  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1723.20,-
EUR
1116992017
  obj.č.413/2017 z 22.11.17
18.12.2017
  prenos dát HV primár z OST 19 ÚMMS do dozorne v ko  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1723.20,-
EUR
1117012017
  platba kartou
18.12.2017
  drobný nákup  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  410.11,-
EUR
1117022017
  platba kartou
18.12.2017
  vianočné posedenie  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  526.87,-
EUR
1117032017
  platba kartou
18.12.2017
  vianočné posedenie  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  620.38,-
EUR
1801112017
  platba kartou
18.12.2017
  platba kartou-PANASONIC LUMIX DMC-LX100-Mgr.Hucáko  VUB Banka
31320155
  643.50,-
EUR
1116862017
  obj.č.288/17 z 12.9.17
18.12.2017
  grafická úprava postrov-KTT  VTS pri Ústave anorganickej ch
30813549
  19.40,-
EUR
1702532017
  UVS213/017/V
15.12.2017
  pohostenie - 15.12.17  Pohostenie s.r.o.
35891434
  713.57,-
EUR
1116832017
  obj.č.416/17 z 24.11.17
15.12.2017
  zber s propgramovaním dotazníka a zákl.čist.dát  2muse, s.r.o.
44656220
  4302.00,-
EUR
1116842017
  obj.č.415/17 z 24.11.17
15.12.2017
  zber dát externého dotazníka-Sociálna analýza  2muse, s.r.o.
44656220
  3084.00,-
EUR
1116812017
  3108011310
15.12.2017
  vyúčtov.el.energie 11/2017 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  43405.52,-
EUR
1152952017
  Zmluva
15.12.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  896.69,-
EUR
1116792017
  Zmluva o dielo
15.12.2017
  poskyt.služby počítačovej siete za IV.Q.2017  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1116802017
  
15.12.2017
  náklady za mesiac 11/2017 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  17614.13,-
EUR
1152932017
  Z 23.4.07
15.12.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  1547.20,-
EUR
1152942017
  Z 23.4.07
15.12.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  1120.81,-
EUR
1116752017
  obj.č.257/17 z 18.7.17
15.12.2017
  masérske služby za 7/2017  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  59.00,-
EUR
1116762017
  obj.č.330/2017 z 2.10.17
15.12.2017
  masérske služby za 12/2017  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  220.00,-
EUR
1152962017
  Z 80490
15.12.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  182.66,-
EUR
1116822017
  OM00017231
15.12.2017
  VaS, ZV - 27.10.17 - 29.11.17 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  306.17,-
EUR
1116782017
  obj.č.439/17 z 6.12.2017
15.12.2017
  predĺženie licxencie ESET na 1 rok  ESET s.r.o., Bratislava
31333532
  6451.20,-
EUR
1116772017
  obj.č.442/17 z 7.12.17
15.12.2017
  WinSvrDCCore-inovácia-operačný systém-CITRIX  EXE s.r.o., Bratislava 1
17321450
  11424.38,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)