Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111282017
  prihláška -Mgr.Jakubičková
04.09.2017
  škol.-Správa majetku štátu a výkon zákl.fin.kontr.  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  75.00,-
EUR
1111402017
  Z 3/2015
04.09.2017
  9/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1111292017
  Zmluva o dielo
04.09.2017
  tematický monitoring médií 8/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1111302017
  Zmluva 14.6.2017
04.09.2017
  8/17- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1111312017
  Zmluva 2977987
04.09.2017
  Servis prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.-8/17 Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  478.80,-
EUR
1111272017
  obj.č. 280/2017 z 23.8.17
31.08.2017
  vyčist.kop.stroja,výmena držiaka orig.Minolta  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  143.40,-
EUR
1111232017
  obj.č.263/2017 z 8.8.17
30.08.2017
  výmena elektromag.úpravne vody-ZJ Ú SAV,ubyt.Dúbr.  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2220.00,-
EUR
1111242017
  obj.č.264/2017 z 8.8.17
30.08.2017
  dodávka a výmena elektroreg.ventila a sondy-Areál  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2196.00,-
EUR
1111252017
  obj.č.265/2017 z 8.8.17
30.08.2017
  doplnenie cirkulačného čerpadla TÚV v OST 8 - Areá  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2095.20,-
EUR
1111262017
  obj.č.249/2017 z 17.7.17
30.08.2017
  dodávka a výmena prírubového vodomeru-Chem.ústav  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  753.60,-
EUR
1111202017
  obj.č.244/2017 z 10.7.17
30.08.2017
  kontr.has.prístr. a hydran. a tlak.skúška - Ú SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  105.16,-
EUR
1111212017
  obj.č.244/2017 z 10.7.17
30.08.2017
  oprava hasiacich prístrojov-Ú SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  93.28,-
EUR
1111222017
  obj.č.244/2017 z 10.7.17
30.08.2017
  kontrola hasiacich prístrojov-Jaskový rad  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  13.87,-
EUR
1111142017
  obj.č.260/17 z 24.7.2017
28.08.2017
  certifikát pre server SOFTIP - 2 roky  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  537.60,-
EUR
1111172017
  02/2012/SZ/IHPE
28.08.2017
  8/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1111182017
  02/2012/SZ/IHPE
28.08.2017
  8/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1111192017
  02/2012/SZ/IHPE
28.08.2017
  oprava výťahu ubytovňa DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  198.00,-
EUR
1111152017
  OM00017228
28.08.2017
  VaS - 19.07.17-15.08.17 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  271.94,-
EUR
1111162017
  refundácia
28.08.2017
  refundácia nákladov za energie - II.Q.2017-Dúbr.  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  429.26,-
EUR
1810212017
  Zmluva o nájme
25.08.2017
  prenájom priestorov - Medzinárodná cena SAV  HM SR ,BA
00603481
  200.00,-
EUR
1151942017
  Z.č.600 z 31.3.03
25.08.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  63.00,-
EUR
1151952017
  Z.č.600 z 31.3.03
25.08.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  105.83,-
EUR
1111132017
  obj.č.278/2017 z 21.8.2017
25.08.2017
  notebook 2 ks+príslušenstvo-Bibová,Panisová-MVTS A  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1391.58,-
EUR
1151992017
  Z 80490
25.08.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  135.64,-
EUR
1111122017
  Rámcová dohoda zo 16.1.2016
25.08.2017
  pranie bielizne za 8/2017  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  976.80,-
EUR
1111112017
  ZoD č.TS/14/0022
25.08.2017
  vykonanie mesačnej kontroly EPS a HSP-PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1151962017
  Z 23.4.07
25.08.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  273.89,-
EUR
1151972017
  Z 23.4.07
25.08.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  461.35,-
EUR
1151982017
  Z 23.4.07
25.08.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  267.41,-
EUR
1800592017
  č.0035/01/02-a
24.08.2017
  vratka MRZ-Zmluva o poskyt.fin prostr.  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  -1031.82,-
EUR
1190052017
  obj.č.214/2017 z 15.6.17
24.08.2017
  stav.práce pre dobudov.kamerov.systému Areál SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  103928.81,-
EUR
1111082017
  OM00036802
24.08.2017
  vyúčtov.VaS,ZV-01.01.17-03.07.17-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.18,-
EUR
1111092017
  OM00017230
24.08.2017
  VaS, ZV - 11.07.17-07.08.17-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  125.78,-
EUR
1111102017
  obj.č.266/2017 z 8.8.17
24.08.2017
  oprava klímy a chladenia - PEUGEOT 607-BA 607 XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  503.00,-
EUR
1701162017
  2017
24.08.2017
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  518.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)