Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111642017
  OM00036801
07.09.2017
  ZV - 8/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1111572017
  obj.č.281/A/2017 z 25.8.17
06.09.2017
  oprava práčky AWE 55711 - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  41.00,-
EUR
1111472017
  1010053202
06.09.2017
  Telef.hovory 8/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  123.80,-
EUR
1111482017
  1010053203
06.09.2017
  Telef.hovory 8/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  396.30,-
EUR
1111492017
  4700235
06.09.2017
  inter.+nájomné za modem-01.9.17-31.08.18-Jaskový  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  565.59,-
EUR
1111502017
  7024976
06.09.2017
  rozšírený internet 9/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1111432017
  refundácia
06.09.2017
  refun.náklad.ubyt. a stravné zam.Ú SAV-27.4.-28.4.  Ústav polymérov SAV
00586927
  195.55,-
EUR
1701212017
  Zmluva
06.09.2017
  medaila k udeľovaniu MC SAV  Lacková Darina, Mgr.art.
  1992.00,-
EUR
1701232017
  Zmluva
06.09.2017
  ETUJA na medailu - MC SAV  Lacková Veronika
  800.00,-
EUR
1111552017
  Zmluva-2785
06.09.2017
  technická ochrana objektu za 8/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1111562017
  Zmluva 2971
06.09.2017
  technická ochrana objektu za 8/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1111442017
  3105265666
06.09.2017
  elektr.energia - 09/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  111.22,-
EUR
1111452017
  Z 3105193450
06.09.2017
  elektr.energia - 9/2017 Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.15,-
EUR
1111462017
  3102228484/5100000587/651
06.09.2017
  el.energie - 9/2017- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  66.14,-
EUR
1111522017
  obj.č.127/2017 z 3.4.17
06.09.2017
  napoj.elektro ohrievača teplej užitkovej vody-PLV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  17402.40,-
EUR
1111532017
  obj.č.117/2017 z 27.3.17
06.09.2017
  vykonanie prav.opráv elektr.zariad.kot.-Areál SAV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  6246.00,-
EUR
1111542017
  obj.č.262/2017 z 8.8.17
06.09.2017
  oprava kotla č.2.kotolňa - Areál Dúbr.cesta  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  3882.00,-
EUR
1111512017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009, Dodatok D1 k zmluve
06.09.2017
  upratovanie a čistenie 8/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1152022017
  Z 80490
05.09.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  342.71,-
EUR
1111412017
  Zmluva
05.09.2017
  Preklad aktuality SAV za 8/2017  Celina Nagy Barber
45919895
  500.00,-
EUR
1152002017
  Z 23.4.07
05.09.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  213.72,-
EUR
1152012017
  Z 23.4.07
05.09.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  309.73,-
EUR
1701192017
  
05.09.2017
  Agrokomplex 2017-pozvánky firemné  Agrokomplex, Nitra 1
36855642
  100.08,-
EUR
1152032017
  CR objednávky
05.09.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  661.16,-
EUR
1701172017
  UVS/122/2017/KM
05.09.2017
  ZPC-Gálik-Taipei-20.10.17-26.10.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  988.00,-
EUR
1111422017
  obj.č.256/2017 z 18.7.17
05.09.2017
  kanc.otočná stolička OFFICER-kanc.Ing.Ambrožová  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  291.12,-
EUR
1701182017
  členský príspevok
05.09.2017
  NK - 2017  IBRO
00633000
  117.60,-
USD
1111322017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
04.09.2017
  plyn - 9/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  53.00,-
EUR
1111332017
  4100010757/3100037542
04.09.2017
  plyn - 9/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  40.00,-
EUR
1111342017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
04.09.2017
  plyn - 9/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  18.00,-
EUR
1111352017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
04.09.2017
  plyn - 9/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  172.00,-
EUR
1111362017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
04.09.2017
  plyn - 9/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  72.00,-
EUR
1111372017
  4100023511/3100011686
04.09.2017
  plyn 9/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1111382017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
04.09.2017
  plyn - 9/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1111392017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
04.09.2017
  plyn 9/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)