Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111892017
  Z 9103891839/4101454080
11.09.2017
  vyúčtov. plynu 8/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  147.85,-
EUR
1111752017
  OM00036802
08.09.2017
  vyúčtov.VaS,ZV-04.07.17-03.09.17 - chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1111762017
  OM00058496
08.09.2017
   VaS,ZV - 04.08.17-03.09.17 - chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.78,-
EUR
1111772017
  OM00012793
08.09.2017
  VaS - 8/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8793.41,-
EUR
1111782017
  OM00012795
08.09.2017
  VaS , ZV - 8/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8177.10,-
EUR
1152062017
  Z.č.600 z 31.3.03
08.09.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  38.74,-
EUR
1152072017
  Z.č.600 z 31.3.03
08.09.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  35.02,-
EUR
1111712017
  Z-č. 5611862837
08.09.2017
  PHM - 17.08.17-28.08.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  368.06,-
EUR
1111792017
  obj.č.267/17 z 11.8.2017
08.09.2017
  pozvánky,Bulletin-skladačka-ref.asistent.preds.SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  357.60,-
EUR
1111802017
  obj.č.246/17 z 12.7.2017
08.09.2017
  vyhotovenie vizitiek pre predsedu Ú SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  420.00,-
EUR
1111812017
  obj.č.268/17 z 14.8.2017
08.09.2017
  vyhotov.hlavičkový papier-I.odd.podpr.+preds.Ú SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  66.00,-
EUR
1111822017
  obj.č.245/17 z 10.7.2017
08.09.2017
  vyhotov.vizitiek obojst.I.oddelenie SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  99.00,-
EUR
1111832017
  obj.č.248/17 z 14.7.2017
08.09.2017
  vyhotov.vizitiek obojst.II.oddelenie SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  59.40,-
EUR
1152082017
  Zmluva
08.09.2017
  potraviny ZJ  Mudr.Orbán Anton
32069006
  48.13,-
EUR
1152042017
  Z 23.4.07
08.09.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  1497.32,-
EUR
1152052017
  Z 23.4.07
08.09.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  51.70,-
EUR
1111722017
  Zml. Z T16-326
08.09.2017
  servisné práce-údržba výťahy 8/17-PLV BA, PMV.KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1111742017
  1084357
08.09.2017
  internet, analóg.telev.- 09/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1111732017
  4140000868
08.09.2017
  Káblová televízia 1.9.17 - 30.11.17 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  62.16,-
EUR
1152092017
  Zmluva 2017
08.09.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  197.15,-
EUR
1800602017
  platba kartou
07.09.2017
  reprezentácia predseda - Ú SAV-platba kartou  VUB Banka
31320155
  360.90,-
EUR
1111652017
  3105254227
07.09.2017
  elektr..energia - 9/2017 - Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.41,-
EUR
1111662017
  Z 3105104416
07.09.2017
  elektr.energia - 9/2017 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12.67,-
EUR
1111672017
  3105169208
07.09.2017
  elekt.energia - 9/2017- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.28,-
EUR
1111682017
  3105034186
07.09.2017
  elektr.energia - 9 /2017 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.53,-
EUR
1701252017
  UVS/91/2017 z 29.6.17
07.09.2017
  ZH - MAD  Penzión "Čierna pani", Martin
30498473
  93.00,-
EUR
1111592017
  refundácia
07.09.2017
  refund.cestov.nákladov-komisia VEGA-Moravčíková  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  8.20,-
EUR
1111602017
  refundácia
07.09.2017
  refund.cestov.nákladov-komisia VEGA-Salaj Terézia  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  10.90,-
EUR
1111582017
  obj.č.38/2017 z 25.1.17
07.09.2017
  pranie posteľnej bielizne Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  39.64,-
EUR
1701242017
  UVS/78/2017/JFF
07.09.2017
  ZH - MAD  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  365.00,-
EUR
1111692017
  obj.č.279/17 z 21.8.2017
07.09.2017
  oprava elektr.posuv.okna v ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  348.00,-
EUR
1111702017
  obj.č.272/17 z 14.8.2017
07.09.2017
  oprava elektr.kotla - výmena vypálených špirál-ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  254.00,-
EUR
1111612017
  OM00017233
07.09.2017
  ZV - 8/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1111622017
  OM00017234
07.09.2017
  ZV - 8/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  48.66,-
EUR
1111632017
  OM00036800
07.09.2017
  ZV - 8/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  84.05,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)