Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111962017
  Prihl.-škol. Červenková, Orolínová,Balaj
14.09.2017
  škol.-vybrané state z účtov.verejného sektora  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  177.00,-
EUR
1112012017
  Prihl.- Konečná,Šidlovská
14.09.2017
  škol.-vybrané state z účtov.verejného sektora  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  118.00,-
EUR
1112022017
  prihláška
14.09.2017
  Základný kurz k verej.obst.-Kolozsváryová  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  178.00,-
EUR
1701332017
  UVS/90/OMS/JFF
14.09.2017
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  154.50,-
EUR
1701322017
  výstava
14.09.2017
  inštalácia stánku na výstave - AGROKOMPLEX 2017  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  755.49,-
EUR
1111992017
  3108011310
14.09.2017
  vyúčtov.el.energie 8/2017 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  40463.24,-
EUR
1112002017
  
14.09.2017
  odber tlače - 01.10.17-31.12.17  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  742.20,-
EUR
1152162017
  Z 80490
13.09.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  825.27,-
EUR
1800622017
  platba kartou
13.09.2017
  platba kartou-prof.Šajgalík-Stará Lesná  VUB Banka
31320155
  81.90,-
EUR
1111972017
  Z 092/CEZ-SK/2016
13.09.2017
  plyn 8/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  22050.13,-
EUR
1152172017
  Z 23.4.07
13.09.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  261.54,-
EUR
1111982017
  SZZ 17ZZ 000
13.09.2017
  Zbierka zákonov 2017 - 4. preddavok  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  120.00,-
EUR
1701282017
  UVS/129/2017/FF
13.09.2017
  poistenie-Fundárek-07.09.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1701292017
  UVS/134/2017/FF
13.09.2017
  ZPC-Šajgalík-New YORK,SAN FRANCISCO-18.9.-23.9.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  2620.00,-
EUR
1701302017
  UVS/130/2017/FF
13.09.2017
  ZPC-Gálik-Belehrad-20.9.17-22.9.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  352.00,-
EUR
1701262017
  ÚVS/Va/125/2017
12.09.2017
  realizacia koncertu-odovzdáv.Medzinárodná cena SAV  OZ NA-ČO Občianske združenie
37970593
  1000.00,-
EUR
1152142017
  Zmluva č.1.11.06
12.09.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  116.64,-
EUR
1701272017
  ÚVS/Va/126/2017
12.09.2017
  cateringové služby pri príl.odovz.Medzin.cena SAV  RAUT s.r.o.
47370076
  1252.53,-
EUR
1111952017
  Zmluva 701.04
12.09.2017
  vyúčtovanie tepla za 8/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -24.40,-
EUR
1152152017
  Zmluva 2017
12.09.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  753.98,-
EUR
1111902017
  3110046793
11.09.2017
  vyúč.elektr.energie- 8/2017-PLV-BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  14364.80,-
EUR
1111912017
  3106024848
11.09.2017
  elektr.energia - 8/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2686.19,-
EUR
1111922017
  Z 3105171865
11.09.2017
  elektr.energia 8/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  82.48,-
EUR
1111932017
  Z 3105171861
11.09.2017
  elektr.energia 8/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  156.25,-
EUR
1111842017
  16074343,16082161,19089449,19095547, 18708643
11.09.2017
  telef.hovory - 8/2017 - Ú SAV , PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  471.86,-
EUR
1111852017
  18987374,18987696, 18987699
11.09.2017
  inter.,tel.popl. 09/17, 8/17 - Šarišské Michaľany  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  429.12,-
EUR
1111862017
  19172355,19172359
11.09.2017
  tel.popl. - 9/17, 8/17 - PMV BA  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  111.47,-
EUR
1111942017
  
11.09.2017
  príprava,mater.,kresba kalig.písmom,tempera-Sulová  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  22.00,-
EUR
1111872017
  
11.09.2017
  poštovné 8/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  120.70,-
EUR
1810222017
  Z 2301.121-29.11.1999
11.09.2017
  OLO - 8/2017  HM SR ,BA
00603481
  1267.49,-
EUR
1152102017
  Z.č.600 z 31.3.03
11.09.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  64.37,-
EUR
1152112017
  Z.č.600 z 31.3.03
11.09.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  137.98,-
EUR
1152122017
  Z.č.600 z 31.3.03
11.09.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  21.60,-
EUR
1111882017
  Z 600 z 31.3.03
11.09.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  571.32,-
EUR
1152132017
  Z 80490
11.09.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  160.12,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)