Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112232017
  OM00017227
22.09.2017
  VaS 17.8.2017-16.09.2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.80,-
EUR
1112242017
  obj.č.289/2017 z 12.9.17
22.09.2017
  oprava elektr.panvice výmena termos.- ZJ-Úradu SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  160.00,-
EUR
1112202017
  obj.č.285/2017 z 6.9.17
21.09.2017
  oprava elektr.sušičov rúk - Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  123.00,-
EUR
1701402017
  UVS/141/2017/FF
21.09.2017
  ZPC+poist.Hucaková-Varšava-26.9.17-27.9.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  726.90,-
EUR
1112222017
  objedn.,číslo zákazky 33463
21.09.2017
  Manuál-prev.budovy aktual.- 9/2017  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  153.24,-
EUR
1112212017
  obj.č.297/17 z 18.9.2017
21.09.2017
  zabezpečenie pódií pre Noc výskumníka 2017  gooseberry s.r.o.
44957521
  15750.00,-
EUR
1112192017
  obj.č.284/17 z 6.9.2017
21.09.2017
  oprava red.ventila -hlavný prív. pitnej vody Areál  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1017.60,-
EUR
1152222017
  Z 80490
20.09.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  335.34,-
EUR
1112152017
  obj.č.230/17 z 20.6.2017
20.09.2017
  výmena sprchovej vaničky ubytovňa Royová  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  354.46,-
EUR
1112162017
  
20.09.2017
  náklady za mesiac 7/2017 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  22107.47,-
EUR
1152192017
  Z 23.4.07
20.09.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  570.60,-
EUR
1152202017
  Z 23.4.07
20.09.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  213.97,-
EUR
1112132017
  obj.č. 292/2017 z 13.9.17
20.09.2017
  vyč.kop.stroja-MINOLTA BIZHUB kan.č.301, 308 Ú SAV  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  222.36,-
EUR
1112142017
  OM00017229
20.09.2017
   VaS od 14.08.17-13.09.17- HROZNOVÁ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  62.41,-
EUR
1112182017
  refundácia
20.09.2017
  refun.nákladov -oprava výť.,odb.skúška výť.-Dúbr.  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  150.00,-
EUR
1152212017
  Zmluva 2017
20.09.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  369.43,-
EUR
1112092017
  prihláška
19.09.2017
  seminár-sporný výklad vybraných práv.inšt.-Genzoro  creatio eu , s.r.o.
50242032
  102.00,-
EUR
1152182017
  Z 80490
19.09.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  103.23,-
EUR
1112122017
  1.4.1997
19.09.2017
  údržba DNV - 8/2017  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1701392017
  UVS/99/2017/JFF
19.09.2017
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  447.60,-
EUR
1112102017
  prihláška-Martišková,Lazarová,Bábiková
19.09.2017
  seminár-Finanč.konrola a audit v orgánoch ver.sprá  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  216.00,-
EUR
1112112017
  prihláška-Martišková,Lazarová,
19.09.2017
  seminár-Zákon o sťažn.v znení novely zák.od 1.6.17  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  138.00,-
EUR
1112172017
  
19.09.2017
  náklady za mesiac 8/2017 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  20649.64,-
EUR
1701382017
  
19.09.2017
  NK - 2017  easac -Leopoldina
86070000
  1650.00,-
EUR
1701372017
  UVS/127/Va/Vs/17
18.09.2017
  ubytov.-zahr.hostí z Číny  Dazun, s.r.o., LOFT HOTEL
47171081
  446.80,-
EUR
1112042017
  1026246
18.09.2017
  Internet 9/17 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1112052017
  1026246
18.09.2017
  Paušál komfort 9/2017 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1112032017
  5.93981
18.09.2017
  Telef.hovory - 08.08.17 - 07.09.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2218.42,-
EUR
1701342017
  UVS/140/2017/FF
18.09.2017
  ZPC-Gálik-Macedónsko-8.10.17-10.10.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  550.00,-
EUR
1701352017
  UVS/139/2017/FF
18.09.2017
  ZPC+poist.Koppel-Lisabon-1.10.17-4.10.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  644.80,-
EUR
1112072017
  Z 274/2004 z 27.10.04
18.09.2017
  likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1112082017
  objednávka
18.09.2017
  inzer.riaditeľ/ka-Ústav geotechniky SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1112062017
  OM00017231
18.09.2017
  VaS, ZV - 29.7.17 - 25.08.17 DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  350.81,-
EUR
1701362017
  UVS/47/2017/BI
18.09.2017
  preprava Bratislavy vláčikom Blaváčikom- ang.hov.s  BLUE DANUBE TOURS, s.r.o.
31407757
  360.00,-
EUR
1701312017
  členský príspevok
14.09.2017
  NK - 2017  iSA International Sociological
00031169
  300.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)