Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112422017
  obj.č.69/2017 z 17.2.17
28.09.2017
  odber a analýzu odpadovej vody-Areál Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  242.08,-
EUR
1190122017
  obj.č.247/2017 z 12.7.17
28.09.2017
  stavebný dozor na stav.práce zat.autodielny a skla  Imbis,Ing.Marián Bednárik
37152998
  4000.00,-
EUR
1152262017
  Z 23.4.07
28.09.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  170.04,-
EUR
1152272017
  Z 23.4.07
28.09.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  100.80,-
EUR
1112442017
  obj.č.293A/2017 z 13.9.17
28.09.2017
  pokládka kábla v Areáli SAV Dúbravská cesta  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  13227.24,-
EUR
1112432017
  obj.č.286/17 z 6.9.2017
28.09.2017
  poskytnuté služby-systémové práce PROFIT  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  1920.00,-
EUR
1152242017
  Z 80490
28.09.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  241.37,-
EUR
1152252017
  Z 80490
28.09.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  292.57,-
EUR
1152282017
  Zmluva 2017
28.09.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  535.90,-
EUR
1112342017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
27.09.2017
  byt Šancová - 10/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1112352017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
27.09.2017
  byt Šancová - 10/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1112402017
  02/2012/SZ/IHPE
27.09.2017
  9/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1112412017
  02/2012/SZ/IHPE
27.09.2017
  9/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1112312017
  0750901002
27.09.2017
  byt č.10-Dúbravska - 11/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1112322017
  0750901102
27.09.2017
  byt č.11-Dúbravska 11/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1112332017
  0750901202
27.09.2017
  byt č.12-Dúbravska 11/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1112382017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
27.09.2017
  el.energia 10/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1112392017
  3110046793
27.09.2017
  záloha el.ener.- 10/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1112362017
  Zmluva 701.04
27.09.2017
  teplo za 10/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2031.51,-
EUR
1152232017
  Z 80490
27.09.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  181.68,-
EUR
1112372017
  Z 9103891839/9106143852/4101454080
27.09.2017
  plyn - 10/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1968.00,-
EUR
1112302017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
27.09.2017
  vyúčtov.plyn - 01.01.17-31.08.17-Dúbravská cesta 9  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -7.82,-
EUR
1112292017
  obj.č.299/2017 z 18.9.17
26.09.2017
  Diáre a kalendáre na rok 2018  REGINA, Bratislava
11636653
  1033.60,-
EUR
1701412017
  UVS/123/2017/LR,UVS/109/2017/FF
26.09.2017
  ZH - MAD  Matematický ústav SAV
00166791
  435.00,-
EUR
1701422017
  zahr.reprez.vyúčtov.
26.09.2017
  Prijatie zahr.hostí  Archeologický ústav SAV
00166723
  119.20,-
EUR
1112282017
  Z 3/2015
25.09.2017
  10/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1112262017
  Z-č. 5611862837
25.09.2017
  PHM - 03.09.17 - 14.09.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  475.40,-
EUR
1112252017
  OM00017230
25.09.2017
  VaS, ZV - 08.08.17-08.09.17 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  126.86,-
EUR
1190072017
  Zmluva
25.09.2017
  Komunikačná infraštruktúra  DATALAN a.s.,Bratislava
35810734
  205700.00,-
EUR
1190082017
  obj.č.281/2017 z 25.8.17
25.09.2017
  Rekonštr.kuchyňky na sekret.P SAV  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  29800.28,-
EUR
1190092017
  obj.263/A/2017 z 14.8.17
25.09.2017
  rekonštrukcia podlahy na ubytovni Jaskov rad  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  18160.58,-
EUR
1190102017
  obj.260/A/2017 z 25.7.17
25.09.2017
  rekonštrukcia podlahy na ubytovni DNV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  24597.18,-
EUR
1112272017
  obj.č.252/2017 z 17.7.17
25.09.2017
  dodávka a montáž klimat.zariad. v serverovni Ú SAV  SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o.
36527726
  1995.00,-
EUR
1190112017
  obj.č.277/A/2017 z 17.8.17
25.09.2017
  klimatizač.prívody-rozvádzač v jedálni Dúbr.cesta  N-Frost s.r.o.
47871687
  39474.80,-
EUR
1190062017
  Zmluva
22.09.2017
  zateplenie autodielne-Dúbravská cesta 9  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  153434.46,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)