Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112762017
  platba kartou
04.10.2017
  repr na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  821.89,-
EUR
1112682017
  Zmluva o dielo
04.10.2017
  poskyt.služby počítačovej siete za III.Q.2017  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1701452017
  UVS/114/2017/BI
04.10.2017
  vyhliadkova jazda Prešporáčikom-7.9.2017  TOUR4U,s.r.o.
36801658
  320.00,-
EUR
1701492017
  UVS/108/2017/FF
04.10.2017
  refundácia -ZH-MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  528.00,-
EUR
1112732017
  ZoD č.TS/14/0022-1
04.10.2017
  vykonanie ročnej kontroly EPS a HSP-PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  2832.60,-
EUR
1112692017
  Zmluva
04.10.2017
  Preklad aktuality SAV za 9/2017  Celina Nagy Barber
45919895
  500.00,-
EUR
1112532017
  obj.č.295/2017 z 13.9.17
03.10.2017
  odvoz odpadových vôd-chaty DONOVALY  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  132.66,-
EUR
1112542017
  obj.č.294/2017 z 13.9.17
03.10.2017
  servis kotlov - kotolňa Ú SAV  Tallo Term s.r.o.
46911146
  576.00,-
EUR
1800612017
  platba kartou
03.10.2017
  ZPC - Šajgalík Prof.platba kartou - USA  VUB Banka
31320155
  94.90,-
EUR
1701432017
  UVS/155/2017/FF
03.10.2017
  ZPC-Samuely-06.11.17-12.11.17-Jordánsko  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  505.00,-
EUR
1701442017
  UVS128/2017/ZP
03.10.2017
  Prenáj.,technika a občers.MKC - 6.9.17-MVTS A-HERA  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  200.40,-
EUR
1112552017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
03.10.2017
  plyn 10/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1112562017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
03.10.2017
  plyn - 10/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1112572017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
03.10.2017
  plyn - 10/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  224.00,-
EUR
1112582017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
03.10.2017
  plyn - 10/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  536.00,-
EUR
1112592017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
03.10.2017
  plyn - 10/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  55.00,-
EUR
1112602017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
03.10.2017
  plyn - 10/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  165.00,-
EUR
1112612017
  4100010757/3100037542
03.10.2017
  plyn - 10/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  123.00,-
EUR
1112622017
  4100023511/3100011686
03.10.2017
  plyn 10/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1112632017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
03.10.2017
  vyúč.plynu 01.01.17-31.08.17 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  232.68,-
EUR
1112642017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
03.10.2017
  vyúčtov.plynu od 01.01.17-31.08.17 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -27.32,-
EUR
1112652017
  4100010757/3100037542
03.10.2017
  vyúčtov.plynu od 01.01.17 - 31.08.17 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -171.79,-
EUR
1112662017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
03.10.2017
  vyúčtov.plynu od 01.01.17-31.08.17 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -38.85,-
EUR
1112672017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
03.10.2017
  vyúčtov.plynu 01.01.17 - 31.08.17 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -8.82,-
EUR
1152312017
  CR objednávky
02.10.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1929.15,-
EUR
1152292017
  Z 80490
02.10.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  29.70,-
EUR
1112522017
  obj.č.312/2017 z 25.9.17
02.10.2017
  oprava vchod.dverí,výmena zám-vrátnica Areál Dúbr.  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  558.00,-
EUR
1112512017
  Zmluva o dielo
02.10.2017
  tematický monitoring médií 9/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1112492017
  Zmluva-2785
02.10.2017
  technická ochrana objektu za 9/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1112502017
  Zmluva 2971
02.10.2017
  technická ochrana objektu za 9/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1152302017
  Zmluva 2017
02.10.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  497.93,-
EUR
1112452017
  obj.č.271/2017 z 14.8.17
29.09.2017
  údržba elektr.zdrojového agregátu EZA-PLV BA  TTS MARTIN s.r.o.
36394327
  883.74,-
EUR
1112462017
  Zmluva
29.09.2017
  vykonaný servis vzduchot. a klimatiz.zariad.-PLV  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  9537.88,-
EUR
1112472017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
29.09.2017
  vyúčtov.plynu od 01.01.17-31.08.17 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -8.57,-
EUR
1112482017
  Rámcová dohoda zo 16.1.2016
29.09.2017
  pranie bielizne za 9/2017  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1465.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)