Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112832017
  1010053202
06.10.2017
  Telef.hovory 9/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  127.48,-
EUR
1112992017
  platba kartou
06.10.2017
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  1608.27,-
EUR
1112842017
  OM00036801
06.10.2017
  ZV - 9/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1112852017
  OM00036800
06.10.2017
  ZV - 9/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1112862017
  OM00017234
06.10.2017
  ZV - 9/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1112872017
  OM00017233
06.10.2017
  ZV - 9/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1113022017
  obj.č.273/2017 z 14.8.17
06.10.2017
  oprava karburátora ETESIA  PARTL Univerzal, BA
11893478
  64.80,-
EUR
1113032017
  obj.č.309/2017 z 22.9.17
06.10.2017
  kontrola vozidla-príprava vozidla PIAGGIO na STK  PARTL Univerzal, BA
11893478
  142.80,-
EUR
1113042017
  obj.č.155/2017 z 27.4.17
06.10.2017
  oprava traktorovej kosačky  PARTL Univerzal, BA
11893478
  134.40,-
EUR
1112982017
  1084357
06.10.2017
  internet, analóg.telev.- 10/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1112812017
  Zmluva 14.6.2017
06.10.2017
  9/17- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1112822017
  Zmluva 2977987
06.10.2017
  Servis prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.-9/17 Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  478.80,-
EUR
1112882017
  Z 3105193450
06.10.2017
  elektr.energia - 10/2017 Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.15,-
EUR
1112892017
  3102228484/5100000587/651
06.10.2017
  el.energie - 10/2017- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  66.14,-
EUR
1112902017
  Z 3105104416
06.10.2017
  elektr.energia - 10/2017 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12.67,-
EUR
1112912017
  3105189687
06.10.2017
  el.energia 01.10.17-30.11.17-Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  151.69,-
EUR
1112922017
  3105034186
06.10.2017
  elektr.energia - 10 /2017 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.53,-
EUR
1112932017
  3105254227
06.10.2017
  elektr..energia - 10/2017 - Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.41,-
EUR
1112942017
  3105169208
06.10.2017
  elekt.energia - 10/2017- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.28,-
EUR
1112952017
  4140000855 Z 29.6.10
06.10.2017
  Káblová televízia IV.Q.17- ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  71.40,-
EUR
1112962017
  4140000854 z 29.6.10
06.10.2017
  Káblová televízia IV.Q.17 ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  74.40,-
EUR
1112972017
  4140000853 z 29.6.10
06.10.2017
  Káblová televízia IV.Q.17- ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  74.40,-
EUR
1112802017
  3105265666
05.10.2017
  elektr.energia - 10/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  111.22,-
EUR
1701502017
  UVS/88/OMS/JFF
05.10.2017
  ref.stravné ZH-MAD  Ústav molekulárnej biológie
00166634
  163.80,-
EUR
1701462017
  56/OMS/Rž-03/12
04.10.2017
  refundácia - ZH - MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  360.75,-
EUR
1112782017
  obj.č.305/2017 z 20.9.17
04.10.2017
  dodávka žiaroviek a žiariviek - Areál SAV Dúbr.ces  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  290.50,-
EUR
1112792017
  obj.č.310/17 z 22.9.2017
04.10.2017
  výmena senzorov na osvetlenie na prízemí Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  194.00,-
EUR
1112712017
  7024976
04.10.2017
  rozšírený internet 10/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1701472017
  UVS/158/2017/FF
04.10.2017
  ZPC-Michálek-Sarajevo-11.10.-14.10.17-CIMULACT MVT  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  814.00,-
EUR
1701482017
  UVS/159/2017/FF
04.10.2017
  ZPC-ZURICH-07.11.17-09.11.17-Sociálna analýza  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  584.00,-
EUR
1112722017
  Z-2/2015
04.10.2017
  IV.Q. 2017 - pozáručný servis-telef.ústredňa  X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5
11797941
  360.00,-
EUR
1112742017
  obj.č.296/2017 z 14.9.17
04.10.2017
  Fortinet,FortiSwitch-dobudov. infrašt.pre IP tel.  DATALAN a.s.,Bratislava
35810734
  7800.00,-
EUR
1112772017
  obj.č.291/17 z 13.9.2017
04.10.2017
  HD DVR pre kamerový systém-Ú SAV  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  684.00,-
EUR
1112702017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009, Dodatok D1 k zmluve
04.10.2017
  upratovanie a čistenie 9/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1112752017
  obj.č.301/2017 z 20.9.17
04.10.2017
  dodan. armatúr-plavákový 1/2 flexvent FLAMCO-Areál  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  129.60,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)