Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1117352017
  Z 600 z 31.3.03
21.12.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  1249.13,-
EUR
1117412017
  obj.č.360/2017 z 20.10.17
21.12.2017
  kancelárske stoličky-II.oddelenie SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  1591.20,-
EUR
1117332017
  obj.č.4460/2017 z 15.12.17
21.12.2017
  tlač vstupeniek na NOVOROČNÝ KONCERT  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  252.00,-
EUR
1117342017
  uznesenie P SAV č.826 zo dňa 3.12.2015
21.12.2017
  refak.alikvot.čiastka na prev.PMV-BA -11/2017  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  47.40,-
EUR
1117322017
  Z 3/2015
21.12.2017
  01/2018 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1117152017
  SZZ 17ZZ 000
20.12.2017
  Zbierka zákonov 2018 - 1. preddavok  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  248.30,-
EUR
1117162017
  SZZ 17ZZ 000
20.12.2017
  Dane,účtov.,Pers.a mzdov poradca,Práca,mzdy odm.18  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  186.01,-
EUR
1117172017
  SZZ 17ZZ 000
20.12.2017
  Finančný spravodajca 2018  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  79.20,-
EUR
1117282017
  obj.č.456/17 z 15.12.2017
20.12.2017
  PC a príslušenstvo  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  1991.65,-
EUR
1117182017
  
20.12.2017
  potraviny - vianočný večierok  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  174.76,-
EUR
1117192017
  obj.č.454/17 z 15.12.17
20.12.2017
  pracovné stoly,podnos CAMTRAY  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  3222.00,-
EUR
1190222017
  obj.č.455/17 z 15.12.17
20.12.2017
  kotol ELR elektrický do ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  2070.00,-
EUR
1117212017
  obj.č.435/17 z 5.12.17
20.12.2017
  výmena oleja,olejový filter-vozidlo-PEUGEOT Exp.  PARTL Univerzal, BA
11893478
  176.20,-
EUR
1117272017
  refundácia
20.12.2017
  elektr.energia, voda 11/2017  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  234.14,-
EUR
1117292017
  obj.č.458/17 z 15.12.17
20.12.2017
  Úprava systému e-VEGA  MMS Softec
34100172
  5460.00,-
EUR
1117142017
  
20.12.2017
  Poradca 2018  PORADCA s.r.o., ŽILINA
36371271
  275.08,-
EUR
1117222017
  TBOW72177443
20.12.2017
  mobil. tel. SAMSUNG GALAXY ,CATERPILLAR  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2179.01,-
EUR
1117232017
  obj.č.426/17 z 28.11.17
20.12.2017
  sterkov. a maľov.soklov po odstránení kober.- Jask  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  592.38,-
EUR
1117242017
  obj.č.116/17 z 27.3.17
20.12.2017
  oprava strechy-posunuté a vypadnuté škridle-Royova  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  120.00,-
EUR
1152972017
  Z 23.4.07
20.12.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  407.88,-
EUR
1152982017
  Zmluva
20.12.2017
  potraviny-ZJ  PRIMA s.r.o. , Bratislava
35944081
  233.05,-
EUR
1117252017
  02/2012/SZ/IHPE
20.12.2017
  12/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1117262017
  01/2012/SZ/IHPE
20.12.2017
  12/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1117202017
  obj.č.453/17 z 15.12.17
20.12.2017
  posteľná bielizeň,osušky,uteráky,dekyutierky  Bc.Mária Žemberová-MARIMPEX
34523561
  12530.04,-
EUR
1190202017
  obj.č.452/17 z 15.12.2017
19.12.2017
  NISSAN LEAF - elektromobil  ANRAcar s.r.o.
35733357
  25941.60,-
EUR
1190212017
  obj.č.452/17 z 15.12.2017
19.12.2017
  NISSAN LEAF - elektromobil  ANRAcar s.r.o.
35733357
  25941.60,-
EUR
1117102017
  obj.č.380/2017 z 6.11.17
19.12.2017
  realiz.terénny zber údajov- Sociálna analýza  Agentúra MVK,s.r.o.
31357423
  21120.00,-
EUR
1117042017
  Z 092/CEZ-SK/2016
19.12.2017
  plyn 11/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  73626.64,-
EUR
1117092017
  OM00017229
19.12.2017
   VaS od 14.11.17-13.12.17- HROZNOVÁ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  62.41,-
EUR
1117052017
  
19.12.2017
  oprava práčky AWZ514,AWE7519  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  72.40,-
EUR
1117062017
  obj.č.437/17 z 5.12.2017
19.12.2017
  nákup tovaru  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  14059.00,-
EUR
1117072017
  obj.č.438/17 z 5.12.2017
19.12.2017
  nákup kávovary  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  4950.00,-
EUR
1117082017
  Rámcová dohoda
19.12.2017
  pranie a čistenie bielizne 12/2017  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  497.39,-
EUR
1117122017
  obj.č.448/17 z 12.12.17
19.12.2017
  montáž súmrakových spínačov a senzorov-PLV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  7949.27,-
EUR
1117132017
  obj.č.447/17 z 12.12.17
19.12.2017
  dodávku a montáž v ubytovn.DNV a Dúbr.,oprava ble  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  3404.70,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)