Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113422017
  OM00017231
18.10.2017
  VaS, ZV - 26.8.17 - 29.09.17 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  505.66,-
EUR
1113392017
  Prihláška - Balaj
17.10.2017
  školenie-Inventariz.majetku a záväzkov - Balaj  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  59.00,-
EUR
1701592017
  UVS/175/2017/LR
17.10.2017
  ZPC-Rumanová-Barančík-Špan.-21.11.-24.11-MRP SUSAN  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  536.80,-
EUR
1701602017
  UVS/170/2017/ZP
17.10.2017
  ZPC-Barančík-Brusel-7.11.-8.11.17-MVTSA-M-ERANET2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  624.00,-
EUR
1701612017
  UVS/174/2017/FF
17.10.2017
  ZPC-Hrabovská,Krištofová-Brusel-23.10.17-25.10.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1568.00,-
EUR
1701622017
  UVS/177/2017/BI
17.10.2017
  ZPC-Bibová-Mníchov-14.11.17-16.11.17-MRP INCOMERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  375.00,-
EUR
1701642017
  zasadnutie EASAC
17.10.2017
  refund.cestov.nákl.- Oszlányiho  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  530.56,-
EUR
1701632017
  1743/OMS/Fun/17
17.10.2017
  ref.nákladov - MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  185.00,-
EUR
1113402017
  pozvánka
17.10.2017
  refun.cestov.nákladov-Významné oosbnosti roka 2017  Astronomický ústav SAV
00166529
  13.40,-
EUR
1701652017
  UVS/4/2017/FF
17.10.2017
  ZH - MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  401.70,-
EUR
1113412017
  obj.č.291/17 z 13.9.2017
17.10.2017
  oprava digitálného rekordéra kamer.systému - ÚSAV  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  228.00,-
EUR
1152372017
  Z 80490
16.10.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  273.43,-
EUR
1152382017
  Z 80490
16.10.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  459.25,-
EUR
1152402017
  Zmluva č.1.11.06
16.10.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  116.64,-
EUR
1152412017
  Z 23.4.07
16.10.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  283.85,-
EUR
1152422017
  Z 23.4.07
16.10.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  138.59,-
EUR
1113382017
  obj.č.125/2017 z 3.4.17
16.10.2017
  oprava rozmetadla KUHN 360  AGROMA-SERVIS spol.s.r.o.
36772836
  944.22,-
EUR
1701582017
  UVS/163/2017/LR
16.10.2017
  ZPC-Rumanová-Belgicko-6.11.-8.11.-MVTS A ERA 4 CS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  538.00,-
EUR
1113372017
  Z 274/2004 z 27.10.04
16.10.2017
  likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  171.26,-
EUR
1152432017
  Z 80490
16.10.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  134.35,-
EUR
1152392017
  Zmluva
16.10.2017
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  677.77,-
EUR
1113462017
  OM00017229
13.10.2017
   VaS od 14.09.17-13.10.17- HROZNOVÁ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  62.41,-
EUR
1113362017
  5.93981
13.10.2017
  Telef.hovory - 08.09.17 - 07.10.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2429.08,-
EUR
1113332017
  
12.10.2017
  poštovné 9/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  402.50,-
EUR
1113312017
  obj.č.307/2017 z 22.9.2017
12.10.2017
  občerstvenie na zasadnutie SNEMU-28.9.2017  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.80,-
EUR
1113302017
  Z 092/CEZ-SK/2016
12.10.2017
  plyn 9/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  28465.78,-
EUR
1113342017
  1026246
12.10.2017
  Internet 10/17 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1113352017
  1026246
12.10.2017
  Paušál komfort 10/2017 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1113322017
  obj.č.331/2017 z 4.10.17
12.10.2017
  ubytovanie-Goszczynska,Rýchlik - 8.10.17-10.10.17  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  298.50,-
EUR
1701562017
  UVS/150/2017/LR
11.10.2017
  ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  185.00,-
EUR
1113252017
  Zmluva 701.04
11.10.2017
  vyúčtovanie tepla za 9/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  421.02,-
EUR
1113272017
  obj.č.244/2017 z 10.7.17
11.10.2017
  kontrola hasiacich prístrojov-chaty Senec  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  24.80,-
EUR
1113282017
  Z 109/2013
11.10.2017
  servisné práce EPS v ubytovni - Royová  TAST spol.s.r.o.
35810068
  1065.96,-
EUR
1113232017
  OM00012793
11.10.2017
  VaS - 9/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7360.15,-
EUR
1113242017
  OM00012795
11.10.2017
  VaS , ZV - 9/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7689.11,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)