Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113772017
  3110046793
25.10.2017
  záloha el.ener.- 11/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1113742017
  Zmluva 701.04
25.10.2017
  teplo za 11/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2366.43,-
EUR
1113782017
  refundácia
25.10.2017
  refund.cestov.nákladov-komisia VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  113.00,-
EUR
1152452017
  Z 23.4.07
24.10.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  1060.34,-
EUR
1152462017
  Z 23.4.07
24.10.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  599.48,-
EUR
1152442017
  Z.č.600 z 31.3.03
24.10.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  104.32,-
EUR
1113662017
  obj.č.314/2017 z 26.9.17
24.10.2017
  letné pneum.225/50 R 17 mot.vozidlo Peug.BA 607 XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  616.00,-
EUR
1701702017
  UVS/182/2017/ZP
24.10.2017
  ZPC-Panisová-Paríž-25.10.-27.10.17-MRP QUANTERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  354.00,-
EUR
1113602017
  Z-č. 5611862837
23.10.2017
  PHM - 02.10.17-12.10.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  598.70,-
EUR
1113582017
  obj.č.317/2017 z 28.9.17
23.10.2017
  servisné práce konvektomatu RATIONAL - ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  246.94,-
EUR
1113622017
  obj.č.313/2017 z 25.9.17
23.10.2017
  Tlač hlavičk.papiera v angl.vyhotov predseda Ú SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  120.00,-
EUR
1113612017
  
23.10.2017
  príprava,mater.,kresba kalig.písmom,tempera-Pekáro  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  22.00,-
EUR
1113632017
  obj.č.230/2017 z 20.6.17
23.10.2017
  výmena sprchovej vaničky ubyt.Royová  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  367.63,-
EUR
1113642017
  obj.č.321/2017 z 2.10.17
23.10.2017
  oprava prasknut.potrubia kanaliz.-DNV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  142.85,-
EUR
1113592017
  100263856
23.10.2017
   VaS,ZV - 20.4.17-16.10.17 - PENZIÓN TRENČ.TEP.  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  236.90,-
EUR
1113652017
  obj.č.337/2017 z 4.10.17.
23.10.2017
  občer.pre pracovn. Ú SAV a pren.miest.- 13.10.2017  Milan Šefc,Tatr. Lomnica 10
41643712
  2074.50,-
EUR
1113562017
  Zmluva TS15/0111RB
23.10.2017
  odborná prehliadka a odborná skúška-Areál SAV Dúb.  Techniserv s.r.o.
35763124
  918.48,-
EUR
1113572017
  obj.č.328/2017 z 2.10.17
23.10.2017
  výmena elektr.zámku na dverách ZJ-Ú SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  125.00,-
EUR
1600022017
  obj.č.274/17z 14.8.17,311/17 z 22.9.17
20.10.2017
  preprava osôb autob.12.10.-15.10.17-Stará Lesná  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  3245.40,-
EUR
1113522017
  Z 600 z 31.3.03
20.10.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  390.42,-
EUR
1113532017
  refundácia
20.10.2017
  ref.nákl. za zeleň III.Q.17,el.ener.10/17-Dúbr.  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  410.58,-
EUR
1113552017
  obj.č.348/2017 z 18.10.17
20.10.2017
  náplň do plast.lekár.,pracov.odev a obuv-Ref.pre.  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  180.20,-
EUR
1113512017
  OM00017227
20.10.2017
  VaS 17.9.2017-16.10.2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.80,-
EUR
1113542017
  obj.č.283/17 z 4.9.17
20.10.2017
  lektorské činnosti+cestovné-Saspro-16.10.-17.10.17  ProSciencia Beratungs-GmbH
  3789.60,-
EUR
1113502017
  obj.č.303/2017 z 20.9.17
19.10.2017
  3 hodinový workshop-16.10.2017-SASPRO  Otvorená Hra o.z.
50304844
  600.00,-
EUR
1113482017
  obj.č.315/2017 z 26.9.17
19.10.2017
  utierky na riad /150 ks/, uteráky froté /150 ks /  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  929.99,-
EUR
1701682017
  UVS/UVS/132/2017LR,UVS/133/2017/LR
19.10.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  704.00,-
EUR
1701672017
  refundácia
19.10.2017
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  154.50,-
EUR
1113472017
  obj.č.344/17 z 16.10.17
19.10.2017
  stravné lístky - 700 ks/ á 3,40 /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  2479.96,-
EUR
1701692017
  UVS/180/2017/LR
19.10.2017
  ZPC+poist.Rumanová-Belgi.28.11.-30.11.17MRP ERA4CS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  466.90,-
EUR
1113492017
  obj.č.319/2017 z 2.10.17
19.10.2017
  montž elektr.radiátorov do kúpelni-ubytov.Hroznová  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  650.50,-
EUR
1701662017
  
19.10.2017
  ZH - MAD  Sl.chem.spoločnosť pri SAV
00178900
  220.00,-
EUR
1113442017
  prihláška
18.10.2017
  školenie pre užívateľov-IMA,DIM,INV-Koňuchová  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  144.00,-
EUR
1113432017
  obj.č.334/2017 z 4.10.17
18.10.2017
  kontrola hasiacich prístrojov,hydr - Areál SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  173.86,-
EUR
1113452017
  
18.10.2017
  náklady za mesiac 9/2017 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  14993.92,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)