Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1800762017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Ostatníková Daniela
  210.00,-
EUR
1800822017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Sklenička Václav
  150.00,-
EUR
1800842017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Venclová Natália
  210.00,-
EUR
1800862017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Vojtešek Bořivoj
  240.00,-
EUR
1800872017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Zima Ján
  180.00,-
EUR
1800882017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie- SASPRO  Philip Walter Dr.
  210.00,-
EUR
1800682017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hod.komisie - SASPRO  Fabian Jaroslav Prof.
  240.00,-
EUR
1800722017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Hoggan Philip Prof.
  180.00,-
EUR
1800742017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Mesiar Radko Prof.
  180.00,-
EUR
1800812017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Szabó Csaba Dr.
  210.00,-
EUR
1800782017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Pihlstrőm Sami Prof.
  210.00,-
EUR
1800852017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Vilček Štefan Prof.Ing.DrSc.
  180.00,-
EUR
1800712017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Hanslmeier Arnold Prof., Dr.
  180.00,-
EUR
1800732017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Kanovský Martin PhD.
  180.00,-
EUR
1800772017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Pavlovič Márius PhD.
  180.00,-
EUR
1800802017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Sedláková Zdeňka Dr.
  240.00,-
EUR
1800672017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie - SASPRO  Eisterer Michael Dr.
  210.00,-
EUR
1800642017
  člen hod.kom.
26.10.2017
  cestov.náklady člena hod.kom.-SASPRO  Blatný Marek Prof.
  15.60,-
EUR
1113812017
  obj.č.340/2017 z 11.10.17
26.10.2017
  autobus preprava osôb-15.10.-19.10.17-SASPRO  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  781.00,-
EUR
1701712017
  UVS/UVS/146/2017/LR
26.10.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  157.20,-
EUR
1701722017
  UVS/UVS/131/2017/LR
26.10.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  352.00,-
EUR
1701732017
  UVS/UVS/93/2017/JFF
26.10.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  738.80,-
EUR
1113822017
  obj.č.364/17 z 24.10.17
26.10.2017
  matrace,chrániče matraca,napín.plachta-Jaskov rad  innovamento, s.r.o.
36855626
  3166.75,-
EUR
1152472017
  Zmluva
25.10.2017
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  547.00,-
EUR
1113682017
  obj.č.336/2017 z 4.10.17
25.10.2017
  stravovacie služby- prac.Úradu SAV-12.10.-15.10.17  THS ústavov SAV Košice
00111643
  2370.60,-
EUR
1113752017
  Z 9103891839/9106143852/4101454080
25.10.2017
  plyn - 11/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3147.00,-
EUR
1113692017
  0750901002
25.10.2017
  byt č.10-Dúbravska - 12/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1113702017
  0750901102
25.10.2017
  byt č.11-Dúbravska 12/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1113712017
  0750901002
25.10.2017
  byt č.10-Dúbravska - 12/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1113792017
  01/2012/SZ/IHPE
25.10.2017
  10/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1113802017
  02/2012/SZ/IHPE
25.10.2017
  10/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1113672017
  Z 12025112
25.10.2017
  SOFTIP - Podpora - IV.Q.2017  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1113722017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
25.10.2017
  byt Šancová - 11/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1113732017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
25.10.2017
  byt Šancová - 11/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1113762017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
25.10.2017
  el.energia 11/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)