Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114022017
  4100023511/3100011686
02.11.2017
  plyn 11/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1114032017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
02.11.2017
  plyn 11/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1114042017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
02.11.2017
  plyn - 11/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1114052017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
02.11.2017
  plyn - 11/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  370.00,-
EUR
1114062017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
02.11.2017
  plyn - 11/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  887.00,-
EUR
1114072017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
02.11.2017
  plyn - 11/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  89.00,-
EUR
1114082017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
02.11.2017
  plyn - 11/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  272.00,-
EUR
1114092017
  4100010757/3100037542
02.11.2017
  plyn - 11/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  203.00,-
EUR
1113962017
  objednávka
02.11.2017
  inzer.riaditeľ/ka-Kongresové centrum SAV-Smolenice  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  453.60,-
EUR
1113952017
  obj.č.354/2017 z 18.10.17
02.11.2017
  ubytov.pre členov špec.a servis.org.SAV-Akreditáci  Mgr. Ľudmila Zavacká
46797521
  550.50,-
EUR
1114012017
  obj.č.324/2017 a 325/2017 z 2.10.17
02.11.2017
  deratizácia a dezinsekcia-ubyt. SAV-Ú SAV- PLV  Denisa Mihalovičová-Trovič DDD
51172232
  3919.00,-
EUR
1113902017
  OM00017228
31.10.2017
  VaS - 16.8.17-16.10.17 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  209.52,-
EUR
1113912017
  OM00017230
31.10.2017
  VaS, ZV - 09.09.17-06.10.17 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  92.34,-
EUR
1113922017
  obj.č.361/2017 z 20.10.17
31.10.2017
  opravy a odb.prehl.na zdvíh. plošine s el.poh.PLV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  278.40,-
EUR
1113932017
  obj.č.359/2017 z 20.10.17
31.10.2017
  opravy zárubne a dverí v miestnosti č. 103-Ú SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  729.60,-
EUR
1190132017
  obj.č.345/2017 z 16.10.17
31.10.2017
  rekonštrucia komunikácie a parkoviska Areál SAV  HOLD,spol.s.r.o.
34110224
  97080.00,-
EUR
1113942017
  Poistná zmluva 6820737275číslo návrhu 3159000185
31.10.2017
  Ročné hav. poistné motor.vozidiel-1.1.18-1.1.19  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  4668.77,-
EUR
1152512017
  Z 23.4.07
30.10.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  123.00,-
EUR
1113862017
  Z 109/2013
30.10.2017
  dodávka a výmena bateriek EPS v ubytovni - Royová  TAST spol.s.r.o.
35810068
  34.08,-
EUR
1113882017
  obj.č.298/2017 z 18.9.17
30.10.2017
  Reklamné predmety - SASPRO  SINEX rekl.agentáúra, Senec
34778411
  1052.40,-
EUR
1113872017
  obj.č.322/2017 z 2.10.17
30.10.2017
  odbor.prehl. a skúška - kot. Štef. a Dúbr.cesta  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  876.00,-
EUR
1152492017
  Z 80490
30.10.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  179.51,-
EUR
1113892017
  
30.10.2017
  wrkshop+cestovné-Schütte Christina - Saspro  ProSciencia Beratungs-GmbH
  1413.68,-
EUR
1152502017
  Zmluva
30.10.2017
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  563.31,-
EUR
1113832017
  obj.č.339/2017 z 9.10.17
27.10.2017
  Príprava mot.vozidla na STK PEUGEOT BA 607 XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  248.88,-
EUR
1113852017
  ref.
27.10.2017
  refun. cestovný nákladov-Ravingerová-Komisia VEGA  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  80.00,-
EUR
1113842017
  Z 3/2015
27.10.2017
  11/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1152482017
  CR objednávky
27.10.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1357.94,-
EUR
1800832017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Švihlíková Illona Doc.Ing.,PhD
  150.00,-
EUR
1800692017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hod.komisie - SASPRO  Goszczynska Joanna Prof.Dr.Hab
  180.00,-
EUR
1800702017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Harris Erika,prof.PhD.
  180.00,-
EUR
1800792017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Rychlík Ján prof.PhDr.,DrSc.
  180.00,-
EUR
1800652017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie -SASPRO  Blatný Marek Prof.
  150.00,-
EUR
1800662017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie - SASPRO  Eberhardsteiner Josef
  180.00,-
EUR
1800752017
  Príkazná zmluva
27.10.2017
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie - SASPRO  Olszanecki Rafal
  180.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)