Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114282017
  obj.č.341/2017 z 11.10.2017
06.11.2017
  Ročný support pre dochádzkový systém-Ú SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  637.20,-
EUR
1114162017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009, Dodatok D1 k zmluve
06.11.2017
  upratovanie a čistenie 10/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1114182017
  Z 3105193450
06.11.2017
  elektr.energia - 11/2017 Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.15,-
EUR
1114192017
  3105265666
06.11.2017
  elektr.energia - 11/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  111.22,-
EUR
1114202017
  3102228484/5100000587/651
06.11.2017
  el.energie - 11/2017- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  66.14,-
EUR
1114312017
  SZZ 17ZZ 000
06.11.2017
  Zbierka zákonov 2017 - 5. preddavok  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  120.00,-
EUR
1114292017
  7024976
06.11.2017
  rozšírený internet 11/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1114172017
  Rámcová dohoda zo 16.1.2016
06.11.2017
  pranie bielizne za 10/2017  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1389.82,-
EUR
1114212017
  OM00017233
06.11.2017
  ZV - 10/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1114222017
  OM00036800
06.11.2017
  ZV - 10/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  84.05,-
EUR
1114232017
  OM00036801
06.11.2017
  ZV - 10/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1114242017
  OM00017234
06.11.2017
  ZV - 10/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  48.66,-
EUR
1701802017
  UVS/171/2017/BI
03.11.2017
  ZPC-Bibová-Paríž-23.10.-24.10.17-MVTS A-Concert  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  343.00,-
EUR
1701812017
  UVS/188/2017/ZP
03.11.2017
  ZPC-Šajgalík-Istanbul-11.11.17-13.11.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1093.00,-
EUR
1701822017
  UVS/159/A/2017/FF
03.11.2017
  ZPC-Michálek-Zurich-06.11.-09.11.17-MVTS CIMULACT  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  152.00,-
EUR
1114102017
  obj.č.358/2017 z 19.10.17
03.11.2017
  tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  1022.33,-
EUR
1701792017
  1982/OMS/Fun/17
03.11.2017
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  740.00,-
EUR
1701832017
  UVS/79/2017/FF
03.11.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  1108.20,-
EUR
1701842017
  UVS/101/2017/FF
03.11.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  532.00,-
EUR
1701852017
  UVS/100/2017/FF
03.11.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  349.30,-
EUR
1701782017
  UVS/103/2017/FF
03.11.2017
  ZH - MAD  Ústav orientalistiky SAV
00681067
  671.70,-
EUR
1114112017
  
03.11.2017
  poskytnuté stravovanie -Akreditácie  DOLITO s.r.o.
50695975
  124.70,-
EUR
1114122017
  obj.č.368/2017z 26.10.17
03.11.2017
  škol.obsluhy motor.vysokozd.vozíka-Štulrajter-Areá  HRUŠKA Vladimír
35273470
  142.58,-
EUR
1113992017
  Zmluva 2971
02.11.2017
  technická ochrana objektu za 10/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1114002017
  Zmluva-2785
02.11.2017
  technická ochrana objektu za 10/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1800892017
  zasadnutie komisie
02.11.2017
  Cestov.náklady člena komisie-zasad.hod.kom.9.10.17  Rychlík Ján prof.PhDr.,DrSc.
  51.50,-
EUR
1152542017
  Z 23.4.07
02.11.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  398.99,-
EUR
1113972017
  ZoD č.TS/14/0022
02.11.2017
  vykonanie mesačnej kontroly EPS a HSP-PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1152522017
  Z 80490
02.11.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  12.18,-
EUR
1152532017
  Z 80490
02.11.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  718.76,-
EUR
1113982017
  obj.č.338/2017 z 9.10.17
02.11.2017
  revíziu plyn.kotlov-Royová,odb.preh.kotol Jaskov  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  621.60,-
EUR
1701772017
  UVS/136/2017/FF
02.11.2017
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  154.50,-
EUR
1701742017
  UVS/96/2017/FF
02.11.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  188.10,-
EUR
1701752017
  UVS/87/2017/JFF
02.11.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  1434.40,-
EUR
1701762017
  UVS/135/2017/FF
02.11.2017
  ZH-MAD  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  690.20,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)