Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114512017
  19172355,19172359
09.11.2017
  tel.popl. - 11/17, 10/17 - PMV BA  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  145.12,-
EUR
1114532017
  obj.č.38/2017 z 25.1.17
09.11.2017
  pranie posteľnej bielizne Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  15.37,-
EUR
1114522017
  1084357
09.11.2017
  internet, analóg.telev.- 11/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1152572017
  Z 23.4.07
09.11.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  206.53,-
EUR
1152582017
  Z 23.4.07
09.11.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  603.61,-
EUR
1800912017
  cestovné náklady
09.11.2017
  stravné a cestov.náklady člena hod.komisie-Goszcyn  Goszczynska Joanna Prof.Dr.Hab
  55.70,-
EUR
1114422017
  Z 3105171865
09.11.2017
  elektr.energia 10/2017-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  95.08,-
EUR
1114432017
  Z 3105171861
09.11.2017
  elektr.energia 10/2017-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  180.70,-
EUR
1114442017
  3110046793
09.11.2017
  vyúč.elektr.energie- 10/2017-PLV-BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13013.69,-
EUR
1114542017
  platba kartou
09.11.2017
  repr na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  803.64,-
EUR
1114552017
  platba kartou
09.11.2017
  nákup kartou  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  66.62,-
EUR
1152562017
  Z 80490
09.11.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  390.24,-
EUR
1152592017
  Zmluva
09.11.2017
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  397.27,-
EUR
1114402017
  obj.č.377/2017 z 31.10.17
08.11.2017
  vymaľovanie kancelárie č.215 na II.poschodí Ú SAV  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  274.27,-
EUR
1114382017
  obj.č.370/2017 z 27.10.17
08.11.2017
  servisná činnosť-komunálneho vysávača-Areál SAV  ingoclear s.r.o.
48088447
  47.52,-
EUR
1800902017
  zasadnutie komisie
08.11.2017
  Cestov. náklady člena komisie-zasad.hod.kom.-9.10.  Natálie Venclová PhDr.
  34.95,-
EUR
1152552017
  Z 80490
08.11.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  199.80,-
EUR
1810242017
  Z 2301.121-29.11.1999
08.11.2017
  OLO - 10/2017  HM SR ,BA
00603481
  1119.51,-
EUR
1114392017
  Z-č. 5611862837
08.11.2017
  PHM - 18.10.17-31.10.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  984.30,-
EUR
1114362017
  1010053202
08.11.2017
  Telef.hovory 10/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  130.90,-
EUR
1114372017
  1010053203
08.11.2017
  Telef.hovory 10/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  192.50,-
EUR
1114412017
  obj.č.290/2017 z 12.9.17
08.11.2017
  kancel.nábytok UNO PLUS-3. OV SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  1397.75,-
EUR
1114352017
  platba kartou
07.11.2017
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  1780.55,-
EUR
1114342017
  refundácia
07.11.2017
  refundácia nákladov komisia VEGA  Archeologický ústav SAV
00166723
  102.23,-
EUR
1701862017
  UVS/138/2017/LR
07.11.2017
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  384.30,-
EUR
1114332017
  Zmluva
07.11.2017
  Preklad aktuality SAV za 10/2017  Celina Nagy Barber
45919895
  500.00,-
EUR
1190142017
  obj.č.300/2017 z 20.9.17
07.11.2017
  dodávka a montáž podružných meračov v PLV  ELSTAV Slovakia, spol. s.r.o.
35908297
  8971.20,-
EUR
1114322017
  obj.č.367/2017 z 26.10.17
06.11.2017
  stavebné práce v bufete a jedálni na Dúbr.ceste  N-Frost s.r.o.
47871687
  50115.66,-
EUR
1114302017
  Evid.číslo 12134
06.11.2017
  Hospodárske noviny od 02.01.18-29.03.18  MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
  219.00,-
EUR
1114252017
  Zmluva o dielo
06.11.2017
  tematický monitoring médií 10/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1114132017
  Zmluva
06.11.2017
  právne služby - 7/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1114142017
  Zmluva
06.11.2017
  právne služby - 8/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1114152017
  Zmluva
06.11.2017
  právne služby - 9/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1114262017
  Zmluva 2977987
06.11.2017
  Serv. prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.-10/17 Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  478.80,-
EUR
1114272017
  Zmluva
06.11.2017
  10/17- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)