Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114752017
  1.4.1997
14.11.2017
  údržba DNV - 10/2017  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1114732017
  obj.č.369/17 z 27.10.2017
13.11.2017
  tlač vizitiek obojst.slov.-angl.verzia-MVTS CIMULA  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  19.80,-
EUR
1114742017
  obj.č.347/17 z 18.10.2017
13.11.2017
  vizitky obojstranné-Rumanová,Muráňová  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  19.80,-
EUR
1114642017
  VEGA
13.11.2017
  refundácia cestov.nákladov-komisia VEGA  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  22.90,-
EUR
1114652017
  VEGA
13.11.2017
  refund.nákladov komisia VEGA  Ústav exp. farmak. a toxikol.
00598453
  63.40,-
EUR
1701932017
  UVS/124/2017/LR
13.11.2017
  ZH-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  216.30,-
EUR
1114712017
  5.93981
13.11.2017
  Telef.hovory - 08.10.17 - 07.11.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2981.18,-
EUR
1114672017
  
13.11.2017
  poštovné 10/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  418.45,-
EUR
1114662017
  OM00017231
13.11.2017
  VaS, ZV - 30.09.17-26.10.17 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  384.25,-
EUR
1114722017
  obj.č.316/2017 z 28.9.17
13.11.2017
  dodanie a výmena akumulátora v ústredni HSP -PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  1084.70,-
EUR
1114682017
  1026246
13.11.2017
  Internet 11/17 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1114692017
  1026246
13.11.2017
  Paušál komfort 11/2017 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1701942017
  UVS/164/2017/KB
13.11.2017
  vyhliadk.jazda Prešporáčikom-3.10.17-MVTSA-Conc.Ja  TOUR4U,s.r.o.
36801658
  190.00,-
EUR
1114702017
  obj.č.118/2017 z 27.3.17
13.11.2017
  odbor.skúšky a prehl. elektr.zariad.kot. OST1-Dúbr  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  7896.00,-
EUR
1190152017
  obj.č.381/17 z 6.11.17
13.11.2017
  Rýchlonabíjacia stanica Tritium  ZEROEMISSION s.r.o.
50808419
  39000.00,-
EUR
1114572017
  3106024848
10.11.2017
  elektr.energia - 10/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2743.58,-
EUR
1114592017
  Zmluva 701.04
10.11.2017
  vyúčtovanie tepla za 10/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  672.49,-
EUR
1114582017
  Zml. Z T16-326
10.11.2017
  servisné práce-údržba výťahy 10/17-PLV BA, PMV.KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1114602017
  objednávka
10.11.2017
  inzer.riaditeľ/ka-Ústav vied o Zemi SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1114562017
  Z 9103891839/4101454080
10.11.2017
  vyúčtov. plynu 10/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  545.09,-
EUR
1114612017
  refundácia
10.11.2017
  ref.-el.ener.VaS,ZV-III.Q.17-el.en.vodné 11/17-Dúb  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  1593.08,-
EUR
1701872017
  UVS/187/2017/MN
10.11.2017
  ZPC-Novák-Moskva-22.11.17-24.11.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  374.90,-
EUR
1701882017
  UVS/195/2017/ZP
10.11.2017
  ZPC-Panisová,Simančík,Hucák-Istanbul-11.11.-13.11.  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  510.00,-
EUR
1701912017
  UVS/72/2017/FF
10.11.2017
  ZH - MAD  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  328.17,-
EUR
1701892017
  UVS/162/2017/FF
10.11.2017
  ZH - MAD  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  764.40,-
EUR
1701902017
  UVS/142/2017/FF
10.11.2017
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  502.20,-
EUR
1701922017
  UVS/85/2017/FF
10.11.2017
  ZH-MAD  Ekonomický ústav SAV
00699446
  243.09,-
EUR
1114622017
  obj.č.372/2017 z 27.10.17
10.11.2017
  tlač diplomov CENA SAV za budovanie infraštr.  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  18.00,-
EUR
1114632017
  obj.č.350/2017 z 18.10.17
10.11.2017
  tlač stravných lístkov na rok 2018  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  1973.40,-
EUR
1114452017
  OM00012795
09.11.2017
  VaS , ZV - 10/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8585.02,-
EUR
1114462017
  OM00012793
09.11.2017
  VaS - 10/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8601.71,-
EUR
1114472017
  OM00058496
09.11.2017
   VaS,ZV - 04.10.17-03.11.17 - chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.78,-
EUR
1114482017
  OM00036802
09.11.2017
  vyúčtov.VaS,ZV-04.10.17-03.11.17 - chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1114492017
  19405218,19416567,19089449,19095547, 18708643
09.11.2017
  telef.hovory 10/2017 - Ú SAV , PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  654.19,-
EUR
1114502017
  18987374,18987696, 18987699
09.11.2017
  inter.,tel.popl. 11/17, 10/17 - Šarišské Michaľany  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  426.42,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)