Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115012017
  
20.11.2017
  stravné lístky - 250 ks/ á 3,40 /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  904.06,-
EUR
1114962017
  Z 274/2004 z 27.10.04
20.11.2017
  likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1114912017
  Prihláška - Šidlovská PhDr.
20.11.2017
  škol.-Finan.výkazníctvo subjektov ver.správy 2018  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  59.00,-
EUR
1114972017
  objednávka
20.11.2017
  inz.riaditeľ/ka-Centrum pre využitie pokročil.mat.  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1114922017
  OM00017229
20.11.2017
   VaS od 14.10.17-13.11.17- HROZNOVÁ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  62.41,-
EUR
1115002017
  
20.11.2017
  náklady za mesiac 10/2017 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  15434.07,-
EUR
1114982017
  obj.č.349/2017 z 18.10.17
20.11.2017
  šatníková skriňa-I.oddelenie Siman-Ú SAV  B2B Partner s.r.o.
44413467
  219.00,-
EUR
1114952017
  obj.č.221/2017 z 15.6.17
20.11.2017
  mulčovanie lúky - chaty Donovaly  SPDP "LÚŽŇAN"
30228735
  126.00,-
EUR
1114992017
  obj.č.342/17 z 16.10.17
20.11.2017
  Grafický návrh loga Inštitútu pre strateg.analýzy,  DiEnt, s.r.o.
46889612
  1600.00,-
EUR
1152682017
  Z 80490
16.11.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  351.00,-
EUR
1114862017
  3108011310
16.11.2017
  vyúčtov.el.energie 10/2017 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  44535.08,-
EUR
1114902017
  Uznesenie-15Er/2000/2009-20,EX 12/2009
16.11.2017
  priznanie trov exekúcie -DFX,-15Er/2000/2009-20  Exekútorský úrad Bratislava
31816037
  34.80,-
EUR
1152672017
  Z 23.4.07
16.11.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  208.80,-
EUR
1114872017
  OM00030996
16.11.2017
  VaS - Jaskový rad - 01.01.17-24.10.17  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.80,-
EUR
1114882017
  obj.č.69/2017 z 17.2.17
16.11.2017
  odber a analýzu odpadovej vody-Areál Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  242.08,-
EUR
1114892017
  refundácia
16.11.2017
  refund.cestov.a noclažné-Bilčík-komisia VEGA.  Centrum biovied
00490890
  40.50,-
EUR
1152632017
  Z.č.600 z 31.3.03
15.11.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  127.22,-
EUR
1152642017
  Z.č.600 z 31.3.03
15.11.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  103.68,-
EUR
1152622017
  Z 23.4.07
15.11.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  274.19,-
EUR
1114852017
  Z 092/CEZ-SK/2016
15.11.2017
  plyn 10/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  50553.00,-
EUR
1152652017
  Zmluva č.1.11.06
15.11.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  181.44,-
EUR
1152602017
  Z 80490
15.11.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  300.96,-
EUR
1152662017
  nákup kartou
15.11.2017
  nákup kartou - potraviny ZJ  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  1044.00,-
EUR
1114842017
  obj.č.220/2017 z 15.6.17
15.11.2017
  Kniha - Bratislava z neba  CBS spol., s.r.o.
36754749
  577.50,-
EUR
1152612017
  Zmluva
15.11.2017
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  658.64,-
EUR
1114822017
  obj.č. 366/2017 z 26.10.17
14.11.2017
  vanička BC5 a vanička BC6 - PLV  KLIMA TEAM s.r.o.
31407056
  64.80,-
EUR
1114762017
  3105034186
14.11.2017
  elektr.energia - 11 /2017 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.53,-
EUR
1114772017
  3105169208
14.11.2017
  elekt.energia - 11/2017- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.28,-
EUR
1114782017
  Z 3105104416
14.11.2017
  elektr.energia - 11/2017 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12.67,-
EUR
1114792017
  3105254227
14.11.2017
  elektr..energia - 11/2017 - Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.41,-
EUR
1114832017
  obj.č.382/2017 z 6.11.17
14.11.2017
  oplach,čistenie kanaliz.potrubia-Areál SAV  JP-KOMPLET IN s.r.o.
47575344
  22162.08,-
EUR
1114802017
  obj.č.257/17 a 306/17
14.11.2017
  masérske služby za 7,8,9 /2017  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  40.00,-
EUR
1114812017
  obj.č.343/2017 z 16.10.17
14.11.2017
  stravné lístky /500 ks á 2,24/-Areál prev.  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  1120.00,-
EUR
1701962017
  refundácia
14.11.2017
  ref.fin.nákladov-Hlaváčová-MVTSA ERA.NET.RUS.PLUS  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  742.11,-
EUR
1701952017
  UVS/179/12/VS
14.11.2017
  Výstava-BIBLIOTÉKA-PEDAGOGIKA-9.11.-12.11.17  INCHEBA a.s., Bratislava
00211087
  4998.96,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)