Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152722017
  Z.č.600 z 31.3.03
22.11.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  66.00,-
EUR
1152732017
  Z.č.600 z 31.3.03
22.11.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  145.92,-
EUR
1115162017
  Prihláška - Orolínová Ing.,Balaj
22.11.2017
  škol.-Finan.výkazníctvo subjektov ver.správy 2018  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  118.00,-
EUR
1152702017
  Zmluva
22.11.2017
  potraviny-ZJ  PRIMA s.r.o. , Bratislava
35944081
  163.76,-
EUR
1115092017
  
22.11.2017
  odber tlače od 1.1.2018-31.3.2018  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  748.10,-
EUR
1115172017
  01/2012/SZ/IHPE
22.11.2017
  11/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1115182017
  02/2012/SZ/IHPE
22.11.2017
  11/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1115132017
  obj.č.29/2017 z 23.1.17
22.11.2017
  inštalácia vnútorného vodovodu vo zverinci-PLV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  685.98,-
EUR
1115142017
  obj.č.74/2017 z 22.2.17
22.11.2017
  výmena prask.potrubia v suteréne Ú SAV a sifón  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  642.92,-
EUR
1115122017
  obj.č.349/2017 z 18.10.17
22.11.2017
  kancel.nábytok-I.oddel.Ú SAV-kanc.Siman  B2B Partner s.r.o.
44413467
  2948.44,-
EUR
1800922017
  Príkazná zmluva
22.11.2017
  Vyplat. odmien hodnotiteľ-Akreditácie  Padevět Jiří
  200.00,-
EUR
1800932017
  Príkazná zmluva
22.11.2017
  vyplat.odmeny - hodnotiteľ-Akreditácie  Bahenská Marie PhDr.,PhD.
  230.00,-
EUR
1800942017
  Príkazná zmluva
22.11.2017
  Vyplat.odmien-hodnotiteľ-Akreditácie  Minár Vratislav Mgr.,Bc.,MBA
  200.00,-
EUR
1800952017
  Príkazná zmluva
22.11.2017
  Vyplat.odmeny-hodnotiteľ-Akreditácie  Gondová Daniela PhDr.
  200.00,-
EUR
1800962017
  Príkazná zmluva
22.11.2017
  Vyplat.odmien-hodnotiteľ-Akreditácie  Jirsáková Jana Ing.
  200.00,-
EUR
1800972017
  Príkazná zmluva
22.11.2017
  Vyplat.odmeny-hodnotiteľ-Akreditácie  Horváth Pavol prof.,Ing.,PhD.
  200.00,-
EUR
1800982017
  Príkazná zmluva
22.11.2017
  Vyplat.odmeny-hodnotiteľ-Akreditácie  Katuščák Dušan prof.,PhDr.,PhD
  200.00,-
EUR
1800992017
  Príkazná zmluva
22.11.2017
  Vyplat.odmeny-hodnotiteľ-Akreditácie  Orosová Oľga prof.,PhDr.,CSc.
  200.00,-
EUR
1152712017
  Zmluva
22.11.2017
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  128.51,-
EUR
1115082017
  obj.č.304/2017 z 20.9.2017
21.11.2017
  škol-EXCELI. pre začiat.,EXCEL II.pokr.-Hrab.,Kriš  IT LEARNING SLOVAKIA,s.r.o.
43939899
  210.00,-
EUR
1115072017
  obj.č.378/2017 z 3.11.17
21.11.2017
  poskytnuté stravovanie -Akreditácie  DOLITO s.r.o.
50695975
  83.30,-
EUR
1115062017
  refundácia
21.11.2017
  refund.cestov.nákladov-komisia VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  66.10,-
EUR
1115022017
  obj.č.66/17 z 13.2.17
21.11.2017
  fotograf. služby a archivovanie - foto dokum.-8/17  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1115032017
  obj.č.66/17 z 13.2.17
21.11.2017
  fotograf. služby a archivovanie - foto dokum.-9/17  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1115042017
  obj.č.66/17 z 13.2.17
21.11.2017
  fotograf. služby a archivovanie- foto dokum.-10/17  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1702002017
  UVS/200/VS/0A/2017
21.11.2017
  ubytov.Behanská-Akreditácie  Dazun, s.r.o., LOFT HOTEL
47171081
  86.70,-
EUR
1702032017
  UVS/84/2017/JFF
21.11.2017
  ZH-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  694.80,-
EUR
1701992017
  refundácia
21.11.2017
  refund. NK 2017 za IUFRO  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  625.00,-
EUR
1702022017
  UVS/144/2017/FF
21.11.2017
  ZH - MAD  Ústav hudobnej vedy SAV
00586978
  149.10,-
EUR
1115052017
  obj.č.356/17 z 18.10.17
21.11.2017
  vizitky obojstran.-hlavič.pap.,obaly str.-3.OV SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  313.80,-
EUR
1702012017
  UVS/183/2017/FF
21.11.2017
  ref.nákladov - MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  309.00,-
EUR
1701972017
  UVS/147/2017/FF
20.11.2017
  ZH-MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  441.90,-
EUR
1701982017
  UVS/172/2017/FF
20.11.2017
  ZH-MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  370.80,-
EUR
1114932017
  obj.č.373/2017 z 31.10.17
20.11.2017
  papierove utierky KATRIN  HANCO -veľkoobch., Bratislava
31392989
  264.60,-
EUR
1114942017
  obj.č.376/2017 z 31.10.17
20.11.2017
  Vysťahovanie starého kanc. nábytku-Ú SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  2239.92,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)