Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115382017
  objednávka
27.11.2017
  týždenník SME- 02.01.18-31.12.18 - DNV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  201.00,-
EUR
1702052017
  refundácia
27.11.2017
  ZH-MAD  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  216.30,-
EUR
1115412017
  Komisia
27.11.2017
  refundácia cestov.nákladov - komisia VEGA  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  52.50,-
EUR
1115422017
  Komisia
27.11.2017
  refundácia cestov.nákladov - komisia VEGA  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  63.30,-
EUR
1115432017
  obj.č.327/17 z 2.10.17
27.11.2017
  revízie bleskozvodov-Areál SAV Dúbr.cesta  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  3145.00,-
EUR
1702042017
  UVS/205/2017/FF
27.11.2017
  ZPC-Draxler-Berlín-Mníchov-27.11.-30.11.-Sociálna  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  935.80,-
EUR
1115392017
  obj.č.375/2017 z 31.10.17
27.11.2017
  údržba a oprava garážových brán-ref.dopravy Dúbr.  Ladislav Sárkány SEGA 3
35199709
  309.60,-
EUR
1702062017
  UVS/167/2017/FF
27.11.2017
  ZH - MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  463.50,-
EUR
1115402017
  ZoD č.TS/14/0022
27.11.2017
  vykonanie mesačnej kontroly EPS a HSP-PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1115262017
  Zml. Z T16-326
24.11.2017
  načítanie stupačky,diagnostika-PLV  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  44.40,-
EUR
1115222017
  obj.č.379/2017 z 3.11.17
24.11.2017
  poskytnuté stravovanie -15.11.2017 -Akreditácie  DOLITO s.r.o.
50695975
  92.50,-
EUR
1115242017
  Z 109/2013
24.11.2017
  dodávka a výmena bateriek v zar. EPS-ubyt.- Royová  TAST spol.s.r.o.
35810068
  17.00,-
EUR
1115322017
  poistné
24.11.2017
  poistné motor.vozidiel-23.12.17-23.12.18  D.A.S.
47250569
  724.88,-
EUR
1801002017
  platba kartou
24.11.2017
  platba kartou-mobil.tel.HUAWEI - Štafová Judr.  VUB Banka
31320155
  289.00,-
EUR
1801012017
  platba kartou
24.11.2017
  platba kartou-Royová  VUB Banka
31320155
  231.95,-
EUR
1115312017
  obj.č.212/A z 12.6.2017
24.11.2017
  realizácia služieb k APV SOFTIP PROFIT modula IMA  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  59700.00,-
EUR
1115272017
  obj.č.323/17 z 2.10.2017
24.11.2017
  odbor.prehliadky VTZ a tlak nádob kotol.SAV-Dúbr.  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2784.00,-
EUR
1115282017
  obj.č.363/17 z 24.10.2017
24.11.2017
  vnútor.prehl.,mer. hrúbky,výmena poist.ventil-Jask  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  279.60,-
EUR
1115292017
  obj.č.365/17 z 24.10.2017
24.11.2017
  oprava osvetlenia na ubyt.Dúbr.cesta  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  52.00,-
EUR
1115302017
  obj.č.351/17 z 18.10.2017
24.11.2017
  dodávka a výmena elektr.radiátorov-chaty Donovaly  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  496.20,-
EUR
1115332017
  refundácia
24.11.2017
  ref.cestov.nákladov-Gmucová-Akreditácie  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  48.37,-
EUR
1115232017
  OM00017230
24.11.2017
  VaS, ZV - 07.10.17-08.11.17 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  106.81,-
EUR
1115342017
  obj.č.374/17 z 31.10.2017
24.11.2017
  výmena brzd. zadné platničky mot.voz.Peug.BL003 FE  PARTL Univerzal, BA
11893478
  103.40,-
EUR
1115352017
  obj.č.390/2017 z 13.11.17
24.11.2017
  zimné pneumatiky-BMW 530-BL 660 HG  PARTL Univerzal, BA
11893478
  654.00,-
EUR
1115362017
  obj.č.403/2017 z 16.11.17
24.11.2017
  výmena zadných brzdov. platničiek-BMW 530-BL660 HG  PARTL Univerzal, BA
11893478
  202.80,-
EUR
1115372017
  
24.11.2017
  kontrola vozidla pred STK+EK Peug.Exp.BL 617-GL  PARTL Univerzal, BA
11893478
  220.80,-
EUR
1115252017
  obj.č.346/2017 z 16.10.17
24.11.2017
  školenie 1.pomoci-zamestnanci Ú SAV  HEDAK, a.s.
35769971
  450.00,-
EUR
1115192017
  OM00017227
23.11.2017
  VaS 17.10.2017-16.11.2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.80,-
EUR
1115212017
  prihláška-Ambrožová,Badíková
23.11.2017
  seminár ochrana osobných údajov-15.12.2017  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  158.00,-
EUR
1115202017
  Z-č. 5611862837
23.11.2017
  PHM - 3.11.17-15.11.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  769.18,-
EUR
1152742017
  CR objednávky
22.11.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  955.56,-
EUR
1115152017
  obj.č.385/2017 z 9.11.2017
22.11.2017
  oprava nárezového stroja - ZJ Ú SAV  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  60.00,-
EUR
1115102017
  obj.č.401/2017 z 14.11.17
22.11.2017
  dodávka mater.-nožové poistky,žiarivky Philips-PLV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  532.44,-
EUR
1115112017
  obj.č.394/2017 z 13.11.17
22.11.2017
  oprava elektr.kotla v ZJ-Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  227.50,-
EUR
1152692017
  Z 80490
22.11.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  154.44,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)