Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5260902014
29.09.2014
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  708.660,-
EUR
5260852014
29.09.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  449.580,-
EUR
5260802014
29.09.2014
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  525.780,-
EUR
5260722014
29.09.2014
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  708.660,-
EUR
5260752014
29.09.2014
  Geologický ústav SAV  Bratislava
00586943
  220.980,-
EUR
5260732014
29.09.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  815.340,-
EUR
5260912014
29.09.2014
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  335.280,-
EUR
5260702014
29.09.2014
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  30.480,-
EUR
5260742014
29.09.2014
  Geofyzikálny ústav SAV  Bratislava
00586935
  220.980,-
EUR
5260672014
24.09.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  240.000,-
EUR
5221502014
24.09.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  5730.000,-
EUR
5211112014
24.09.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  1410.000,-
EUR
5231242014
24.09.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  483.940,-
EUR
5221452014
24.09.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1184.450,-
EUR
5221482014
24.09.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  187.200,-
EUR
5221442014
24.09.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  498.410,-
EUR
5231232014
24.09.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  575.320,-
EUR
5231212014
24.09.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  34.080,-
EUR
5221412014
24.09.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  153.660,-
EUR
5221472014
24.09.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  84.650,-
EUR
5231262014
24.09.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  47.020,-
EUR
5221432014
24.09.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  106.840,-
EUR
5231222014
24.09.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  130.850,-
EUR
5221492014
24.09.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  1374.000,-
EUR
5231272014
24.09.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  353.590,-
EUR
5260662014
24.09.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  80.000,-
EUR
5221462014
24.09.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  259.460,-
EUR
5231252014
24.09.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
5240432014
22.09.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5240412014
22.09.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240422014
22.09.2014
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  73.040,-
EUR
5240402014
22.09.2014
  Alutechna s.r.o., Bratislava  Bratislava
366697768
  6.640,-
EUR
5120132014
10.09.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  120.000,-
EUR
5111132014
03.09.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  465.000,-
EUR
5111102014
03.09.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  249.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)