Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211222014
01.10.2014
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  3300.000,-
EUR
5211162014
01.10.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  3600.000,-
EUR
5211202014
01.10.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  1500.000,-
EUR
5211292014
01.10.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  8000.000,-
EUR
5211282014
01.10.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  300.000,-
EUR
5211132014
01.10.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  1200.000,-
EUR
5211262014
01.10.2014
  Geofyzikálny ústav SAV  Bratislava
00586935
  400.000,-
EUR
5211142014
01.10.2014
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  7000.000,-
EUR
5211272014
01.10.2014
  Geologický ústav SAV  Bratislava
00586943
  300.000,-
EUR
5211232014
01.10.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  4700.000,-
EUR
5211252014
01.10.2014
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  3400.000,-
EUR
5211182014
01.10.2014
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  2300.000,-
EUR
5211332014
01.10.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  2800.000,-
EUR
5211322014
01.10.2014
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  1000.000,-
EUR
5211192014
01.10.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  1800.000,-
EUR
5211242014
01.10.2014
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  600.000,-
EUR
5211122014
01.10.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  8500.000,-
EUR
5211212014
01.10.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  400.000,-
EUR
5270132014
30.09.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  21.550,-
EUR
5270142014
30.09.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  50.720,-
EUR
5260862014
29.09.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  822.960,-
EUR
5260882014
29.09.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  266.700,-
EUR
5260822014
29.09.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  137.160,-
EUR
5260892014
29.09.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  457.200,-
EUR
5260782014
29.09.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  76.200,-
EUR
5260692014
29.09.2014
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  60.960,-
EUR
5260762014
29.09.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  944.880,-
EUR
5260772014
29.09.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  640.080,-
EUR
5260682014
29.09.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  624.840,-
EUR
5260832014
29.09.2014
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  632.460,-
EUR
5260812014
29.09.2014
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  525.780,-
EUR
5260792014
29.09.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  167.640,-
EUR
5260872014
29.09.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  777.240,-
EUR
5260712014
29.09.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  845.820,-
EUR
5260842014
29.09.2014
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  297.180,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)