Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211672014
21.10.2014
  Športovo-strel.klub  Bratislava
30812861
  331.440,-
EUR
5211662014
21.10.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  214.740,-
EUR
5211682014
21.10.2014
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  317.110,-
EUR
5211642014
21.10.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  40.280,-
EUR
5240472014
20.10.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5240452014
20.10.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240462014
20.10.2014
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  59.760,-
EUR
5240442014
20.10.2014
  Alutechna s.r.o., Bratislava  Bratislava
366697768
  6.640,-
EUR
5221522014
06.10.2014
  VWR International, s.r.o.  Bratislava
44660332
  50.000,-
EUR
5221512014
02.10.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  220.750,-
EUR
5231282014
02.10.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  165.000,-
EUR
5111282014
02.10.2014
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  453.000,-
EUR
5111332014
02.10.2014
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  78.000,-
EUR
5111242014
02.10.2014
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  318.000,-
EUR
5111312014
02.10.2014
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  288.000,-
EUR
5120142014
02.10.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  30.000,-
EUR
5130072014
02.10.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  40.000,-
EUR
5160262014
02.10.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  899.070,-
EUR
5111322014
02.10.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1434.000,-
EUR
5111352014
02.10.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1776.000,-
EUR
5160272014
02.10.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  631.150,-
EUR
5111252014
02.10.2014
  Historický ústav SAV  
00166944
  825.000,-
EUR
5111342014
02.10.2014
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  480.000,-
EUR
5120152014
02.10.2014
  Slavistický ústav Jána Stanislava SAV  Bratislava
31750940
  75.000,-
EUR
5111262014
02.10.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  549.000,-
EUR
5111292014
02.10.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  420.000,-
EUR
5111302014
02.10.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  585.000,-
EUR
5111372014
02.10.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  60.000,-
EUR
5111272014
02.10.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  165.000,-
EUR
5111382014
02.10.2014
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  120.000,-
EUR
5111362014
02.10.2014
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  189.000,-
EUR
5211302014
01.10.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  100.000,-
EUR
5211152014
01.10.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  26100.000,-
EUR
5211312014
01.10.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  1900.000,-
EUR
5211172014
01.10.2014
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  2300.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)