Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211902014
22.10.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  1900.000,-
EUR
5211732014
22.10.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  26100.000,-
EUR
5211892014
22.10.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  100.000,-
EUR
5211352014
21.10.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  457.320,-
EUR
5211622014
21.10.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  436.060,-
EUR
5211572014
21.10.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  6056.060,-
EUR
5211652014
21.10.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  2141.000,-
EUR
5211392014
21.10.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  45741.010,-
EUR
5211412014
21.10.2014
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  7642.940,-
EUR
5211472014
21.10.2014
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  9896.020,-
EUR
5211432014
21.10.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  6823.780,-
EUR
5211402014
21.10.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  12553.570,-
EUR
5211562014
21.10.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  29926.220,-
EUR
5211542014
21.10.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  940.290,-
EUR
5211552014
21.10.2014
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  135.020,-
EUR
5211382014
21.10.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  3971.590,-
EUR
5211502014
21.10.2014
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  204.130,-
EUR
5211522014
21.10.2014
  Geofyzikálny ústav SAV  Bratislava
00586935
  1383.850,-
EUR
5211582014
21.10.2014
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  66.000,-
EUR
5211372014
21.10.2014
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  20681.340,-
EUR
5211532014
21.10.2014
  Geologický ústav SAV  Bratislava
00586943
  1091.910,-
EUR
5211492014
21.10.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  14186.170,-
EUR
5211512014
21.10.2014
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  4914.490,-
EUR
5211422014
21.10.2014
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  6841.170,-
EUR
5211452014
21.10.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  9972.170,-
EUR
5211342014
21.10.2014
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  1717.200,-
EUR
5211462014
21.10.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  1500.210,-
EUR
5211362014
21.10.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  29963.140,-
EUR
5211482014
21.10.2014
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  2304.180,-
EUR
5211442014
21.10.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  7608.040,-
EUR
5211612014
21.10.2014
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  84.630,-
EUR
5211692014
21.10.2014
  K.R.S. s.r.o.  Bratislava
35696583
  -210.450,-
EUR
5211592014
21.10.2014
  ALBERTUS a.s.  Bratislava
47078715
  233.030,-
EUR
5211602014
21.10.2014
  ALBERTUS a.s.  Bratislava
47078715
  1841.200,-
EUR
5211632014
21.10.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  125.220,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)