Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5221552014
24.10.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  498.410,-
EUR
5231312014
24.10.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  575.320,-
EUR
5231302014
24.10.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  130.850,-
EUR
5221542014
24.10.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  106.840,-
EUR
5221582014
24.10.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  84.650,-
EUR
5231342014
24.10.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  47.020,-
EUR
5231322014
24.10.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  483.940,-
EUR
5221562014
24.10.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1184.450,-
EUR
5120162014
23.10.2014
  Slavistický ústav Jána Stanislava SAV  Bratislava
31750940
  870.000,-
EUR
5130082014
23.10.2014
  Slavistický ústav Jána Stanislava SAV  Bratislava
31750940
  80.000,-
EUR
5130092014
23.10.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  150.000,-
EUR
5160292014
23.10.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  650.760,-
EUR
5160282014
23.10.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  900.860,-
EUR
5231292014
23.10.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  34.080,-
EUR
5221532014
23.10.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  153.660,-
EUR
5270162014
22.10.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  55.320,-
EUR
5211782014
22.10.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  1800.000,-
EUR
5211832014
22.10.2014
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  600.000,-
EUR
5211702014
22.10.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  8500.000,-
EUR
5211802014
22.10.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  400.000,-
EUR
5211912014
22.10.2014
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  1000.000,-
EUR
5211772014
22.10.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  2800.000,-
EUR
5211762014
22.10.2014
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  2300.000,-
EUR
5211842014
22.10.2014
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  3400.000,-
EUR
5211822014
22.10.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  4700.000,-
EUR
5211862014
22.10.2014
  Geologický ústav SAV  Bratislava
00586943
  300.000,-
EUR
5211852014
22.10.2014
  Geofyzikálny ústav SAV  Bratislava
00586935
  400.000,-
EUR
5211712014
22.10.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  1200.000,-
EUR
5211872014
22.10.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  300.000,-
EUR
5211882014
22.10.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  8000.000,-
EUR
5211742014
22.10.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  3600.000,-
EUR
5211792014
22.10.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  1500.000,-
EUR
5211812014
22.10.2014
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  3300.000,-
EUR
5211752014
22.10.2014
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  2300.000,-
EUR
5270152014
22.10.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  22.700,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)