Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5120172014
04.11.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  90.000,-
EUR
5111412014
04.11.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  510.000,-
EUR
5111422014
04.11.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  102.000,-
EUR
5111532014
04.11.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  60.000,-
EUR
5111432014
04.11.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  87.000,-
EUR
5111522014
04.11.2014
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  144.000,-
EUR
5111542014
04.11.2014
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  120.000,-
EUR
5111402014
04.11.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  651.000,-
EUR
5212112014
03.11.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  1900.000,-
EUR
5212102014
03.11.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  100.000,-
EUR
5211942014
03.11.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  26100.000,-
EUR
5211952014
03.11.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  3600.000,-
EUR
5211972014
03.11.2014
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  2300.000,-
EUR
5212032014
03.11.2014
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  3300.000,-
EUR
5212012014
03.11.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  1500.000,-
EUR
5212092014
03.11.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  8000.000,-
EUR
5211932014
03.11.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  1200.000,-
EUR
5212082014
03.11.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  300.000,-
EUR
5212052014
03.11.2014
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  600.000,-
EUR
5212002014
03.11.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  1800.000,-
EUR
5212022014
03.11.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  400.000,-
EUR
5211922014
03.11.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  8500.000,-
EUR
5211982014
03.11.2014
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  2300.000,-
EUR
5211992014
03.11.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  2800.000,-
EUR
5212122014
03.11.2014
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  1000.000,-
EUR
5212042014
03.11.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  4700.000,-
EUR
5212062014
03.11.2014
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  3400.000,-
EUR
5212072014
03.11.2014
  Geofyzikálny ústav SAV  Bratislava
00586935
  400.000,-
EUR
5212132014
03.11.2014
  Geologický ústav SAV  Bratislava
00586943
  300.000,-
EUR
5260942014
31.10.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  6.800,-
EUR
5260922014
31.10.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  69.540,-
EUR
5260932014
31.10.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  4.220,-
EUR
5221572014
24.10.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  259.460,-
EUR
5231332014
24.10.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
5221592014
24.10.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  187.200,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)