Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5220022014
09.01.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  259.460,-
EUR
5240042014
09.01.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5230152014
09.01.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  34.080,-
EUR
5220122014
09.01.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  153.660,-
EUR
5220112014
09.01.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  74.690,-
EUR
5230082014
09.01.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  49.310,-
EUR
5220082014
09.01.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1184.450,-
EUR
5230092014
09.01.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  483.940,-
EUR
5220052014
09.01.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  1561.940,-
EUR
5230032014
09.01.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  30.100,-
EUR
5110122014
08.01.2014
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  360.000,-
EUR
5110132014
08.01.2014
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  258.000,-
EUR
5110072014
08.01.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  420.000,-
EUR
5110052014
08.01.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  669.000,-
EUR
5110142014
08.01.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  45.000,-
EUR
5110042014
08.01.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  420.000,-
EUR
5110082014
08.01.2014
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  489.000,-
EUR
5110022014
08.01.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  642.000,-
EUR
5110012014
08.01.2014
  Historický ústav SAV  
00166944
  1272.000,-
EUR
5110092014
08.01.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2157.000,-
EUR
5150012014
08.01.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  378.300,-
EUR
5150022014
08.01.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  262.390,-
EUR
5110102014
08.01.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1554.000,-
EUR
5110152014
08.01.2014
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  429.000,-
EUR
5110032014
08.01.2014
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  606.000,-
EUR
5110062014
08.01.2014
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  651.000,-
EUR
5110112014
08.01.2014
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  78.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)