Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5210012014
21.01.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  6964.230,-
EUR
5260012014
10.01.2014
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  838.480,-
EUR
5250052014
10.01.2014
  COMPEX DATA s.r.o.,BA  Bratislava
31358411
  66.400,-
EUR
5250042014
10.01.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  80.000,-
EUR
5250022014
10.01.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  100.000,-
EUR
5250032014
10.01.2014
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  120.000,-
EUR
5250012014
10.01.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  110.000,-
EUR
5220032014
09.01.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  498.410,-
EUR
5230132014
09.01.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  575.320,-
EUR
5240052014
09.01.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240012014
09.01.2014
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  106.240,-
EUR
5240032014
09.01.2014
  Alutechna s.r.o., Bratislava  Bratislava
366697768
  6.640,-
EUR
5220132014
09.01.2014
  Ústredie Sl.Kres.Inteligencie  Bratislava
30778140
  64.240,-
EUR
5230052014
09.01.2014
  Ústredie Sl.Kres.Inteligencie  Bratislava
30778140
  61.250,-
EUR
5220092014
09.01.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  322.120,-
EUR
5230162014
09.01.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  167.880,-
EUR
5240022014
09.01.2014
  TRASK SOLUTION  Žilina
36766569
  6.640,-
EUR
5230062014
09.01.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  248.180,-
EUR
5220072014
09.01.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  390.830,-
EUR
5230142014
09.01.2014
  WELEDA s.r.o.  Bratislava
36060909
  244.750,-
EUR
5220162014
09.01.2014
  WELEDA s.r.o.  Bratislava
36060909
  155.740,-
EUR
5230112014
09.01.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  857.740,-
EUR
5220182014
09.01.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  560.940,-
EUR
5220152014
09.01.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  84.650,-
EUR
5230042014
09.01.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  47.020,-
EUR
5220142014
09.01.2014
  VELU s.r.o.  Bratislava
35746670
  233.340,-
EUR
5230122014
09.01.2014
  Imunita zvierat s.r.o.  Bratislava
46034170
  52.270,-
EUR
5220102014
09.01.2014
  Imunita zvierat s.r.o.  Bratislava
46034170
  74.690,-
EUR
5230102014
09.01.2014
  FUTBALPRESS, Bratislava  Bratislava
31363962
  52.270,-
EUR
5220062014
09.01.2014
  FUTBALPRESS, Bratislava  Bratislava
31363962
  74.690,-
EUR
5220172014
09.01.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  106.840,-
EUR
5230022014
09.01.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  130.850,-
EUR
5220012014
09.01.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  213.680,-
EUR
5230012014
09.01.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  261.700,-
EUR
5230072014
09.01.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)