Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5230222014
03.02.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
5220192014
24.01.2014
  VZDUCHOTORG, spol. s.o.  Nové Mesto nad Váhom
34111808
  20.000,-
EUR
5210342014
24.01.2014
  Geofyzikálny ústav SAV  Bratislava
00586935
  472.670,-
EUR
5210332014
24.01.2014
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  36.160,-
EUR
5210242014
22.01.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1373.250,-
EUR
5210282014
22.01.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  967.670,-
EUR
5210272014
22.01.2014
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  299.030,-
EUR
5210312014
22.01.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  32.560,-
EUR
5210302014
22.01.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  90.510,-
EUR
5210322014
22.01.2014
  K.R.S. s.r.o.  Bratislava
35696583
  42.810,-
EUR
5210232014
22.01.2014
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  -649.980,-
EUR
5210252014
22.01.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  502.950,-
EUR
5210262014
22.01.2014
  Športovo-strel.klub  Bratislava
30812861
  378.940,-
EUR
5210292014
22.01.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  -24.020,-
EUR
5210042014
21.01.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  1543.520,-
EUR
5210202014
21.01.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  -585.880,-
EUR
5210112014
21.01.2014
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  3392.380,-
EUR
5210062014
21.01.2014
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  1815.410,-
EUR
5210172014
21.01.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  13045.920,-
EUR
5210212014
21.01.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  1169.910,-
EUR
5210052014
21.01.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  -97.130,-
EUR
5210032014
21.01.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  1527.290,-
EUR
5210222014
21.01.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  283.680,-
EUR
5210182014
21.01.2014
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  7.240,-
EUR
5210162014
21.01.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  1713.150,-
EUR
5210022014
21.01.2014
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  11857.600,-
EUR
5210122014
21.01.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  2975.660,-
EUR
5210152014
21.01.2014
  Geologický ústav SAV  Bratislava
00586943
  -67.190,-
EUR
5210142014
21.01.2014
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  4313.680,-
EUR
5210082014
21.01.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  -734.120,-
EUR
5210192014
21.01.2014
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  2264.470,-
EUR
5210072014
21.01.2014
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  2625.140,-
EUR
5210132014
21.01.2014
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  984.360,-
EUR
5210102014
21.01.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  1424.000,-
EUR
5210092014
21.01.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  1189.950,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)