Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5230412014
03.03.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  857.740,-
EUR
5220542014
03.03.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  560.940,-
EUR
5220532014
03.03.2014
  WELEDA s.r.o.  Bratislava
36060909
  155.740,-
EUR
5230442014
03.03.2014
  WELEDA s.r.o.  Bratislava
36060909
  244.750,-
EUR
5220522014
03.03.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  84.650,-
EUR
5230342014
03.03.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  47.020,-
EUR
5220442014
03.03.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  390.830,-
EUR
5230362014
03.03.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  248.180,-
EUR
5270022014
25.02.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  53.270,-
EUR
5210352014
24.02.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  18000.000,-
EUR
5240102014
17.02.2014
  Sometile s.r.o.  Bratislava
44960506
  46.480,-
EUR
5160032014
11.02.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  848.690,-
EUR
5120022014
11.02.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  250.000,-
EUR
5160042014
11.02.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  592.210,-
EUR
5160022014
04.02.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  810.810,-
EUR
5110252014
04.02.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1707.000,-
EUR
5160012014
04.02.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  699.270,-
EUR
5110242014
04.02.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2226.000,-
EUR
5110162014
04.02.2014
  Historický ústav SAV  
00166944
  1125.000,-
EUR
5120012014
04.02.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  160.000,-
EUR
5110302014
04.02.2014
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  339.000,-
EUR
5110192014
04.02.2014
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  474.000,-
EUR
5110202014
04.02.2014
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  420.000,-
EUR
5110232014
04.02.2014
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  87.000,-
EUR
5270012014
04.02.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  33.890,-
EUR
5110222014
04.02.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  651.000,-
EUR
5110282014
04.02.2014
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  330.000,-
EUR
5110182014
04.02.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  258.000,-
EUR
5110272014
04.02.2014
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  270.000,-
EUR
5110172014
04.02.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  405.000,-
EUR
5110292014
04.02.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  57.000,-
EUR
5110262014
04.02.2014
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  531.000,-
EUR
5110212014
04.02.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  705.000,-
EUR
5220242014
03.02.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  1561.940,-
EUR
5230182014
03.02.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  30.100,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)