Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110372014
04.03.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  699.000,-
EUR
5110332014
04.03.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  168.000,-
EUR
5110442014
04.03.2014
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  219.000,-
EUR
5110452014
04.03.2014
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  270.000,-
EUR
5120032014
04.03.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  225.000,-
EUR
5110362014
04.03.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  699.000,-
EUR
5110422014
04.03.2014
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  369.000,-
EUR
5110432014
04.03.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  57.000,-
EUR
5110322014
04.03.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  393.000,-
EUR
5220422014
03.03.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  1561.940,-
EUR
5230332014
03.03.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  30.100,-
EUR
5220452014
03.03.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1184.450,-
EUR
5230392014
03.03.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  483.940,-
EUR
5220392014
03.03.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  259.460,-
EUR
5230372014
03.03.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
5220492014
03.03.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  153.660,-
EUR
5230452014
03.03.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  34.080,-
EUR
5230382014
03.03.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  49.310,-
EUR
5220482014
03.03.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  74.690,-
EUR
5220562014
03.03.2014
  BOTUS s.r.o.  Bratislava
36288411
  1970.000,-
EUR
5220382014
03.03.2014
  TR instruments spol. s r.o.  Brno
15530779
  25.000,-
EUR
5220432014
03.03.2014
  FUTBALPRESS, Bratislava  Bratislava
31363962
  74.690,-
EUR
5230402014
03.03.2014
  FUTBALPRESS, Bratislava  Bratislava
31363962
  52.270,-
EUR
5230432014
03.03.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  575.320,-
EUR
5220402014
03.03.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  498.410,-
EUR
5220412014
03.03.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  187.200,-
EUR
5230352014
03.03.2014
  Ústredie Sl.Kres.Inteligencie  Bratislava
30778140
  61.250,-
EUR
5220502014
03.03.2014
  Ústredie Sl.Kres.Inteligencie  Bratislava
30778140
  64.240,-
EUR
5230462014
03.03.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  167.880,-
EUR
5220462014
03.03.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  322.120,-
EUR
5220512014
03.03.2014
  VELU s.r.o.  Bratislava
35746670
  233.340,-
EUR
5220472014
03.03.2014
  Imunita zvierat s.r.o.  Bratislava
46034170
  74.690,-
EUR
5230422014
03.03.2014
  Imunita zvierat s.r.o.  Bratislava
46034170
  52.270,-
EUR
5230472014
03.03.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  130.850,-
EUR
5220552014
03.03.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  106.840,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)