Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5260172014
28.03.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  274.320,-
EUR
5260232014
28.03.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  533.400,-
EUR
5260212014
28.03.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  1645.920,-
EUR
5260152014
28.03.2014
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  1051.560,-
EUR
5260202014
28.03.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  899.160,-
EUR
5260252014
28.03.2014
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  1417.320,-
EUR
5260192014
28.03.2014
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  594.360,-
EUR
5260142014
28.03.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  335.280,-
EUR
5260222014
28.03.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  1554.480,-
EUR
5260062014
28.03.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  1691.640,-
EUR
5260262014
28.03.2014
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  670.560,-
EUR
5260052014
28.03.2014
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  60.960,-
EUR
5260092014
28.03.2014
  Geofyzikálny ústav SAV  Bratislava
00586935
  441.960,-
EUR
5260082014
28.03.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  1630.680,-
EUR
5260072014
28.03.2014
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  1417.320,-
EUR
5260102014
28.03.2014
  Geologický ústav SAV  Bratislava
00586943
  426.720,-
EUR
5160072014
26.03.2014
  HANT BA,a.s.  Považská Bystrica
36328375
  1689.480,-
EUR
5220582014
24.03.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  641.200,-
EUR
5230492014
24.03.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  165.010,-
EUR
5260022014
24.03.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  37.330,-
EUR
5230482014
22.03.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  -391.680,-
EUR
5220572014
22.03.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  -344.560,-
EUR
5240132014
04.03.2014
  Alutechna s.r.o., Bratislava  Bratislava
366697768
  6.640,-
EUR
5240112014
04.03.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240142014
04.03.2014
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  106.240,-
EUR
5240122014
04.03.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5160052014
04.03.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  74.590,-
EUR
5110392014
04.03.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1554.000,-
EUR
5110312014
04.03.2014
  Historický ústav SAV  
00166944
  1002.000,-
EUR
5110402014
04.03.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2040.000,-
EUR
5160062014
04.03.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  62.810,-
EUR
5110342014
04.03.2014
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  486.000,-
EUR
5110412014
04.03.2014
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  66.000,-
EUR
5110382014
04.03.2014
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  414.000,-
EUR
5110352014
04.03.2014
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  690.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)