Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5260292014
14.04.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  5.830,-
EUR
5260302014
14.04.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  3.920,-
EUR
5260272014
14.04.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  8.490,-
EUR
5260282014
14.04.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  105.350,-
EUR
5270032014
09.04.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  20.520,-
EUR
5160112014
08.04.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  555.840,-
EUR
5160102014
08.04.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  661.750,-
EUR
5160082014
01.04.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  877.580,-
EUR
5110552014
01.04.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1563.000,-
EUR
5160092014
01.04.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  661.380,-
EUR
5110542014
01.04.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1764.000,-
EUR
5110472014
01.04.2014
  Historický ústav SAV  
00166944
  792.000,-
EUR
5110562014
01.04.2014
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  357.000,-
EUR
5110482014
01.04.2014
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  513.000,-
EUR
5110532014
01.04.2014
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  69.000,-
EUR
5110492014
01.04.2014
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  300.000,-
EUR
5230562014
01.04.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  483.940,-
EUR
5220662014
01.04.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1184.450,-
EUR
5110512014
01.04.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  579.000,-
EUR
5220632014
01.04.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  1561.940,-
EUR
5230502014
01.04.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  30.100,-
EUR
5110602014
01.04.2014
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  300.000,-
EUR
5110592014
01.04.2014
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  150.000,-
EUR
5110582014
01.04.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  63.000,-
EUR
5110502014
01.04.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  315.000,-
EUR
5110522014
01.04.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  468.000,-
EUR
5110572014
01.04.2014
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  363.000,-
EUR
5110462014
01.04.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  291.000,-
EUR
5230552014
01.04.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  49.310,-
EUR
5220692014
01.04.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  74.690,-
EUR
5230622014
01.04.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  34.080,-
EUR
5240162014
01.04.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5220602014
01.04.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  259.460,-
EUR
5230542014
01.04.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
5220672014
01.04.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  322.120,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)