Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5212162014
27.11.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  1487.910,-
EUR
5212272014
27.11.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  367.090,-
EUR
5212392014
27.11.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  50.340,-
EUR
5212192014
27.11.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  7134.980,-
EUR
5212402014
27.11.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  66.610,-
EUR
5212332014
27.11.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  246.070,-
EUR
5212342014
27.11.2014
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  38.680,-
EUR
5212382014
27.11.2014
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  61.210,-
EUR
5212182014
27.11.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  104.800,-
EUR
5212242014
27.11.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  1390.040,-
EUR
5212252014
27.11.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  475.960,-
EUR
5212202014
27.11.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  283.140,-
EUR
5212282014
27.11.2014
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  -17.020,-
EUR
5212212014
27.11.2014
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  202.510,-
EUR
5160322014
26.11.2014
  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,VEDY,  Bratislava
00164381
  86.100,-
EUR
5221652014
25.11.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  259.460,-
EUR
5231392014
25.11.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
5221632014
25.11.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  498.410,-
EUR
5231372014
25.11.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  575.320,-
EUR
5221662014
25.11.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  187.200,-
EUR
5231362014
25.11.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  130.850,-
EUR
5221622014
25.11.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  106.840,-
EUR
5221642014
25.11.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1184.450,-
EUR
5231382014
25.11.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  483.940,-
EUR
5212152014
24.11.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  7000.000,-
EUR
5270172014
20.11.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  37.370,-
EUR
5240492014
20.11.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240502014
20.11.2014
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  59.760,-
EUR
5240482014
20.11.2014
  Alutechna s.r.o., Bratislava  Bratislava
366697768
  6.640,-
EUR
5240512014
20.11.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5221612014
12.11.2014
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  656.370,-
EUR
5212142014
12.11.2014
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  28.330,-
EUR
5231352014
12.11.2014
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  100.860,-
EUR
5261192014
12.11.2014
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  70.830,-
EUR
5221602014
10.11.2014
  TR instruments spol. s r.o.  Brno
15530779
  20.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)