Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5220812014
24.04.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1184.450,-
EUR
5210632014
24.04.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  2787.370,-
EUR
5230712014
24.04.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  483.940,-
EUR
5210652014
24.04.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  1505.990,-
EUR
5220872014
24.04.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  1561.940,-
EUR
5230772014
24.04.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  30.100,-
EUR
5210612014
24.04.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  522.030,-
EUR
5210502014
23.04.2014
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  97.230,-
EUR
5210382014
23.04.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  3346.300,-
EUR
5210512014
23.04.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  2532.630,-
EUR
5210532014
23.04.2014
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  255.420,-
EUR
5210522014
23.04.2014
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  9208.610,-
EUR
5210412014
23.04.2014
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  6999.950,-
EUR
5210452014
23.04.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  5569.430,-
EUR
5210402014
23.04.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  12296.360,-
EUR
5210552014
23.04.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  23992.520,-
EUR
5210562014
23.04.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  6003.200,-
EUR
5210392014
23.04.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  62430.190,-
EUR
5210472014
23.04.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  13905.380,-
EUR
5210492014
23.04.2014
  Geologický ústav SAV  Bratislava
00586943
  1240.160,-
EUR
5210482014
23.04.2014
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  9847.120,-
EUR
5210582014
23.04.2014
  Geofyzikálny ústav SAV  Bratislava
00586935
  1252.130,-
EUR
5210592014
23.04.2014
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  109.690,-
EUR
5210372014
23.04.2014
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  20150.010,-
EUR
5210422014
23.04.2014
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  6687.720,-
EUR
5210572014
23.04.2014
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  4671.670,-
EUR
5210432014
23.04.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  9642.010,-
EUR
5210462014
23.04.2014
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  2216.970,-
EUR
5210442014
23.04.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  6307.770,-
EUR
5210362014
23.04.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  5901.270,-
EUR
5210542014
23.04.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  4445.980,-
EUR
5240192014
22.04.2014
  Geodis Slovakia, BA  Banská Bystrica
31595537
  557.760,-
EUR
5260332014
16.04.2014
  Imunita zvierat s.r.o.  Bratislava
46034170
  3.440,-
EUR
5260322014
16.04.2014
  WELEDA s.r.o.  Bratislava
36060909
  3.740,-
EUR
5260312014
14.04.2014
  Ústredie Sl.Kres.Inteligencie  Bratislava
30778140
  9.220,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)