Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5230782014
25.04.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  97.020,-
EUR
5220852014
24.04.2014
  Ústredie Sl.Kres.Inteligencie  Bratislava
30778140
  64.240,-
EUR
5230752014
24.04.2014
  Ústredie Sl.Kres.Inteligencie  Bratislava
30778140
  61.250,-
EUR
5210602014
24.04.2014
  HANT BA,a.s.  Považská Bystrica
36328375
  684.510,-
EUR
5210702014
24.04.2014
  K.R.S. s.r.o.  Bratislava
35696583
  31.620,-
EUR
5210682014
24.04.2014
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  -560.440,-
EUR
5240212014
24.04.2014
  Alutechna s.r.o., Bratislava  Bratislava
366697768
  6.640,-
EUR
5240232014
24.04.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5210622014
24.04.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  122.340,-
EUR
5220792014
24.04.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  498.410,-
EUR
5220882014
24.04.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  187.200,-
EUR
5230682014
24.04.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  575.320,-
EUR
5240202014
24.04.2014
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  106.240,-
EUR
5230702014
24.04.2014
  FUTBALPRESS, Bratislava  Bratislava
31363962
  52.270,-
EUR
5220912014
24.04.2014
  FUTBALPRESS, Bratislava  Bratislava
31363962
  74.690,-
EUR
5220862014
24.04.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  84.650,-
EUR
5220892014
24.04.2014
  VELU s.r.o.  Bratislava
35746670
  233.340,-
EUR
5230762014
24.04.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  47.020,-
EUR
5220782014
24.04.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  106.840,-
EUR
5230672014
24.04.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  130.850,-
EUR
5220842014
24.04.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  390.830,-
EUR
5230742014
24.04.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  248.180,-
EUR
5230692014
24.04.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  857.740,-
EUR
5220802014
24.04.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  560.940,-
EUR
5210642014
24.04.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  381.600,-
EUR
5220772014
24.04.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  153.660,-
EUR
5230662014
24.04.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  34.080,-
EUR
5230732014
24.04.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
5240222014
24.04.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5210692014
24.04.2014
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  171.470,-
EUR
5230722014
24.04.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  49.310,-
EUR
5210662014
24.04.2014
  Športovo-strel.klub  Bratislava
30812861
  576.430,-
EUR
5220822014
24.04.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  74.690,-
EUR
5220832014
24.04.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  259.460,-
EUR
5210672014
24.04.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  40.670,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)