Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5270052014
16.05.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  29.390,-
EUR
5270062014
16.05.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  506.040,-
EUR
5210722014
15.05.2014
  ALBERTUS a.s.  Bratislava
47078715
  684.510,-
EUR
5210732014
15.05.2014
  ALBERTUS a.s.  Bratislava
47078715
  3624.190,-
EUR
5240242014
15.05.2014
  Alutechna s.r.o., Bratislava  Bratislava
366697768
  6.640,-
EUR
5240262014
15.05.2014
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  106.240,-
EUR
5240252014
15.05.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240272014
15.05.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5210712014
14.05.2014
  HANT BA,a.s.  Považská Bystrica
36328375
  -684.510,-
EUR
5120042014
14.05.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  160.000,-
EUR
5110662014
06.05.2014
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  366.000,-
EUR
5110722014
06.05.2014
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  60.000,-
EUR
5110652014
06.05.2014
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  456.000,-
EUR
5110762014
06.05.2014
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  327.000,-
EUR
5110612014
06.05.2014
  Historický ústav SAV  
00166944
  1050.000,-
EUR
5110622014
06.05.2014
  Historický ústav SAV  
00166944
  48.000,-
EUR
5160132014
06.05.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  62.810,-
EUR
5110702014
06.05.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1830.000,-
EUR
5110712014
06.05.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1530.000,-
EUR
5160122014
06.05.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  48.130,-
EUR
5110632014
06.05.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  459.000,-
EUR
5110672014
06.05.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  216.000,-
EUR
5110742014
06.05.2014
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  174.000,-
EUR
5110752014
06.05.2014
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  285.000,-
EUR
5110692014
06.05.2014
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  327.000,-
EUR
5110732014
06.05.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  57.000,-
EUR
5110682014
06.05.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  342.000,-
EUR
5110642014
06.05.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  450.000,-
EUR
5270042014
05.05.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  20.330,-
EUR
5260362014
28.04.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  29.360,-
EUR
5260352014
28.04.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  4.430,-
EUR
5260372014
28.04.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  5.350,-
EUR
5260382014
28.04.2014
  VELU s.r.o.  Bratislava
35746670
  3.110,-
EUR
5260342014
28.04.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  3.250,-
EUR
5220902014
25.04.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  186.100,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)