Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110822014
03.06.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  105.000,-
EUR
5110792014
03.06.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  420.000,-
EUR
5110892014
03.06.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  54.000,-
EUR
5110772014
03.06.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  417.000,-
EUR
5120052014
03.06.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  150.000,-
EUR
5120062014
03.06.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  160.000,-
EUR
5110882014
03.06.2014
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  222.000,-
EUR
5110922014
03.06.2014
  BAYER s.r.o.  Bratislava
35759143
  90.000,-
EUR
5260392014
03.06.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  80.000,-
EUR
5221062014
23.05.2014
  VELU s.r.o.  Bratislava
35746670
  233.340,-
EUR
5230902014
23.05.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  47.020,-
EUR
5221032014
23.05.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  84.650,-
EUR
5230802014
23.05.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  130.850,-
EUR
5220932014
23.05.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  106.840,-
EUR
5220922014
23.05.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  153.660,-
EUR
5230792014
23.05.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  34.080,-
EUR
5230822014
23.05.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  857.740,-
EUR
5220952014
23.05.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  560.940,-
EUR
5230882014
23.05.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  248.180,-
EUR
5221012014
23.05.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  390.830,-
EUR
5221052014
23.05.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  187.200,-
EUR
5220942014
23.05.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  498.410,-
EUR
5230812014
23.05.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  575.320,-
EUR
5220962014
23.05.2014
  FUTBALPRESS, Bratislava  Bratislava
31363962
  74.690,-
EUR
5230832014
23.05.2014
  FUTBALPRESS, Bratislava  Bratislava
31363962
  52.270,-
EUR
5230862014
23.05.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  111.900,-
EUR
5220992014
23.05.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  214.740,-
EUR
5230872014
23.05.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
5221002014
23.05.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  259.460,-
EUR
5220982014
23.05.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  74.690,-
EUR
5230852014
23.05.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  49.310,-
EUR
5220972014
23.05.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1184.450,-
EUR
5230842014
23.05.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  483.940,-
EUR
5230912014
23.05.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  30.100,-
EUR
5221042014
23.05.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  1561.940,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)