Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5260492014
23.06.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  749.280,-
EUR
5260402014
23.06.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  731.440,-
EUR
5260602014
23.06.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  312.200,-
EUR
5221182014
23.06.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  5730.000,-
EUR
5210742014
23.06.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  1410.000,-
EUR
5260582014
23.06.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  963.360,-
EUR
5230972014
23.06.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  483.940,-
EUR
5221122014
23.06.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1184.450,-
EUR
5260652014
23.06.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  240.000,-
EUR
5270072014
16.06.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  21.850,-
EUR
5240312014
16.06.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5270082014
16.06.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  50.720,-
EUR
5240282014
16.06.2014
  Alutechna s.r.o., Bratislava  Bratislava
366697768
  6.640,-
EUR
5160182014
16.06.2014
  HANT BA,a.s.  Považská Bystrica
36328375
  1430.310,-
EUR
5240302014
16.06.2014
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  106.240,-
EUR
5240292014
16.06.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5110932014
10.06.2014
  BAYER s.r.o.  Bratislava
35759143
  24.000,-
EUR
5120072014
10.06.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  75.000,-
EUR
5130012014
03.06.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  320.000,-
EUR
5130022014
03.06.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  160.000,-
EUR
5130032014
03.06.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  80.000,-
EUR
5160152014
03.06.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  722.220,-
EUR
5160172014
03.06.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  748.580,-
EUR
5110862014
03.06.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1698.000,-
EUR
5110782014
03.06.2014
  Historický ústav SAV  
00166944
  750.000,-
EUR
5160162014
03.06.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  630.570,-
EUR
5160142014
03.06.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  599.000,-
EUR
5110852014
03.06.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1821.000,-
EUR
5110802014
03.06.2014
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  363.000,-
EUR
5110872014
03.06.2014
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  315.000,-
EUR
5110832014
03.06.2014
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  384.000,-
EUR
5110842014
03.06.2014
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  69.000,-
EUR
5110812014
03.06.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  420.000,-
EUR
5110912014
03.06.2014
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  195.000,-
EUR
5110902014
03.06.2014
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  90.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)