Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5221102014
23.06.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  560.940,-
EUR
5230952014
23.06.2014
  JGK Car-Gonda  Bratislava
34402225
  857.740,-
EUR
5230922014
23.06.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  34.080,-
EUR
5221072014
23.06.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  153.660,-
EUR
5221192014
23.06.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  187.200,-
EUR
5221092014
23.06.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  498.410,-
EUR
5230942014
23.06.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  575.320,-
EUR
5221112014
23.06.2014
  FUTBALPRESS, Bratislava  Bratislava
31363962
  74.690,-
EUR
5230962014
23.06.2014
  FUTBALPRESS, Bratislava  Bratislava
31363962
  52.270,-
EUR
5221142014
23.06.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  214.740,-
EUR
5230992014
23.06.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  111.900,-
EUR
5231002014
23.06.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
5221152014
23.06.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  259.460,-
EUR
5221132014
23.06.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  74.690,-
EUR
5230982014
23.06.2014
  Ing.Jozef Mintál - MINTAL  Badín
10831053
  49.310,-
EUR
5260632014
23.06.2014
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  392.480,-
EUR
5260422014
23.06.2014
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  35.680,-
EUR
5260462014
23.06.2014
  Geofyzikálny ústav SAV  Bratislava
00586935
  258.680,-
EUR
5260442014
23.06.2014
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  829.560,-
EUR
5260472014
23.06.2014
  Geologický ústav SAV  Bratislava
00586943
  258.680,-
EUR
5260452014
23.06.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  954.440,-
EUR
5260572014
23.06.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  526.280,-
EUR
5260622014
23.06.2014
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  829.560,-
EUR
5260522014
23.06.2014
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  615.480,-
EUR
5260562014
23.06.2014
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  347.880,-
EUR
5260512014
23.06.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  196.240,-
EUR
5260592014
23.06.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  909.840,-
EUR
5260432014
23.06.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  990.120,-
EUR
5260502014
23.06.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  89.200,-
EUR
5260542014
23.06.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  160.560,-
EUR
5260412014
23.06.2014
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  71.360,-
EUR
5260612014
23.06.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  535.200,-
EUR
5260552014
23.06.2014
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  740.360,-
EUR
5260532014
23.06.2014
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  615.480,-
EUR
5260482014
23.06.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  1106.080,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)