Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5240352014
16.07.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5110972014
01.07.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  789.000,-
EUR
5111062014
01.07.2014
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  225.000,-
EUR
5130062014
01.07.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  40.000,-
EUR
5110982014
01.07.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  330.000,-
EUR
5111072014
01.07.2014
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  330.000,-
EUR
5111002014
01.07.2014
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  570.000,-
EUR
5111082014
01.07.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  84.000,-
EUR
5110992014
01.07.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  591.000,-
EUR
5111052014
01.07.2014
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  531.000,-
EUR
5110962014
01.07.2014
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  549.000,-
EUR
5111042014
01.07.2014
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  513.000,-
EUR
5110952014
01.07.2014
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  672.000,-
EUR
5111012014
01.07.2014
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  63.000,-
EUR
5130052014
01.07.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  400.000,-
EUR
5120092014
01.07.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  40.000,-
EUR
5160192014
01.07.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  719.380,-
EUR
5150032014
01.07.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  262.390,-
EUR
5111022014
01.07.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1983.000,-
EUR
5120082014
01.07.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  300.000,-
EUR
5130042014
01.07.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  400.000,-
EUR
5111032014
01.07.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2673.000,-
EUR
5160202014
01.07.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  647.270,-
EUR
5150042014
01.07.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  378.300,-
EUR
5110942014
01.07.2014
  Historický ústav SAV  
00166944
  807.000,-
EUR
5221212014
27.06.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  1374.000,-
EUR
5231032014
27.06.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  353.590,-
EUR
5260642014
23.06.2014
  MUDr. KOLEŇ  Bratislava
31782604
  80.000,-
EUR
5221172014
23.06.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  84.650,-
EUR
5221202014
23.06.2014
  VELU s.r.o.  Bratislava
35746670
  233.340,-
EUR
5221082014
23.06.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  106.840,-
EUR
5230932014
23.06.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  130.850,-
EUR
5231012014
23.06.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  248.180,-
EUR
5231022014
23.06.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  47.020,-
EUR
5221162014
23.06.2014
  GONDA-Prvá tesárska s.r.o.  Zuberec
36417041
  390.830,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)