Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5240362014
18.08.2014
  Alutechna s.r.o., Bratislava  Bratislava
366697768
  6.640,-
EUR
5270112014
15.08.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  50.720,-
EUR
5270122014
15.08.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  19.900,-
EUR
5221332014
12.08.2014
  Západoslov.distribučná, a.s.  Bratislava
36361518
  1210.000,-
EUR
5120102014
08.08.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  340.000,-
EUR
5160232014
08.08.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  860.740,-
EUR
5160222014
08.08.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  607.710,-
EUR
5210922014
28.07.2014
  Geologický ústav SAV  Bratislava
00586943
  1431.480,-
EUR
5210912014
28.07.2014
  Geofyzikálny ústav SAV  Bratislava
00586935
  1628.210,-
EUR
5210972014
28.07.2014
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  105.070,-
EUR
5210772014
28.07.2014
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  22153.410,-
EUR
5210882014
28.07.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  18321.510,-
EUR
5210902014
28.07.2014
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  8911.790,-
EUR
5210822014
28.07.2014
  Ústav staveb. a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  10907.770,-
EUR
5210992014
28.07.2014
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  1791.810,-
EUR
5210812014
28.07.2014
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  8346.080,-
EUR
5210892014
28.07.2014
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  2594.350,-
EUR
5210832014
28.07.2014
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  9715.370,-
EUR
5210752014
28.07.2014
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  33549.400,-
EUR
5210852014
28.07.2014
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  33.160,-
EUR
5211002014
28.07.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  4779.840,-
EUR
5210982014
28.07.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  7909.690,-
EUR
5210962014
28.07.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  477.030,-
EUR
5211042014
28.07.2014
  D & S, Ing.Demovič  Pezinok
11652241
  1944.610,-
EUR
5210782014
28.07.2014
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  94195.550,-
EUR
5210872014
28.07.2014
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  244.180,-
EUR
5210762014
28.07.2014
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  4292.580,-
EUR
5210942014
28.07.2014
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  1489.050,-
EUR
5210932014
28.07.2014
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  144.550,-
EUR
5210862014
28.07.2014
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  11508.490,-
EUR
5210802014
28.07.2014
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  9116.410,-
EUR
5210792014
28.07.2014
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  15846.810,-
EUR
5210952014
28.07.2014
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  30119.070,-
EUR
5210842014
28.07.2014
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  7807.770,-
EUR
5211032014
28.07.2014
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  343.890,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)