Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  973
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5111092014
03.09.2014
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  237.000,-
EUR
5111122014
03.09.2014
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  450.000,-
EUR
5111192014
03.09.2014
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  39.000,-
EUR
5111152014
03.09.2014
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  150.000,-
EUR
5111212014
03.09.2014
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  150.000,-
EUR
5111222014
03.09.2014
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  180.000,-
EUR
5111162014
03.09.2014
  Historický ústav SAV  
00166944
  606.000,-
EUR
5111172014
03.09.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1629.000,-
EUR
5160252014
03.09.2014
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  62.810,-
EUR
5120112014
03.09.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  120.000,-
EUR
5120122014
03.09.2014
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  80.000,-
EUR
5160242014
03.09.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  73.270,-
EUR
5111182014
03.09.2014
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1422.000,-
EUR
5111202014
03.09.2014
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  288.000,-
EUR
5111112014
03.09.2014
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  204.000,-
EUR
5111232014
03.09.2014
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  66.000,-
EUR
5111142014
03.09.2014
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  495.000,-
EUR
5231172014
20.08.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  483.940,-
EUR
5221372014
20.08.2014
  I.E.G.- STRAVOVACIE  Bratislava
11707402
  1184.450,-
EUR
5221422014
20.08.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  214.740,-
EUR
5231202014
20.08.2014
  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA  Bratislava
31783589
  111.900,-
EUR
5221402014
20.08.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  187.200,-
EUR
5221362014
20.08.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  498.410,-
EUR
5231162014
20.08.2014
  AXIUS SK s.r.o., Bratislava  Bratislava
35827866
  575.320,-
EUR
5221352014
20.08.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  106.840,-
EUR
5231152014
20.08.2014
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  130.850,-
EUR
5231192014
20.08.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  47.020,-
EUR
5221392014
20.08.2014
  VHD s.r.o.  Bratislava
35893982
  84.650,-
EUR
5231142014
20.08.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  34.080,-
EUR
5221342014
20.08.2014
  Jozef Šelc-UNIVERZÁL  Bratislava
11922290
  153.660,-
EUR
5221382014
20.08.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  259.460,-
EUR
5231182014
20.08.2014
  Agentúra 2000 s.r.o.  Bratislava
35899255
  168.650,-
EUR
5240392014
18.08.2014
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5240372014
18.08.2014
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240382014
18.08.2014
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  73.040,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)