Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1701722014
  UVS/244/2014/JFF
09.12.2014
  stravné zahran.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  323.40,-
EUR
1701672014
  UVS/246/2014/JFF
09.12.2014
  stravné zahran.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  117.60,-
EUR
1701622014
  UVS/242/2014/FF
09.12.2014
  stravné a ubytovanie zahran.hosťa-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  395.70,-
EUR
1701732014
  UVS/210/OMS/JFF
09.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav etnológie SAV, BA 1
00166979
  205.80,-
EUR
1701712014
  UVS/210/OMS/JFF
09.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav etnológie SAV, BA 1
00166979
  235.20,-
EUR
1701742014
  UVS/167/OMS/JFF
09.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  529.20,-
EUR
1701662014
  UVS/166/2014/JFF
09.12.2014
  stravné zahr.hosťa - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  1071.00,-
EUR
1701792014
  UVS/131/2014/FF
09.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  337.70,-
EUR
1701782014
  UVS/238/OMS/JFF
09.12.2014
  stravné zahr.hosťa MAD  Ústav exp. farmak. a toxikol.
00598453
  1210.40,-
EUR
1701772014
  UVS/152/2014/FF
09.12.2014
  stravne zahr.hosťa-MAD  Ústav exper. endokrinológie
00598445
  446.40,-
EUR
1701752014
  UVS/233/2014/JFF
09.12.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  205.80,-
EUR
1701642014
  UVS/181/2014/FF
09.12.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  514.20,-
EUR
1701762014
  UVS/178/2014/FF
09.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav experim. onkológie SAV
00166642
  483.00,-
EUR
1701682014
  UVS/221/2014/JFF
09.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  147.00,-
EUR
1701652014
  UVS/209/OMS/JFF
09.12.2014
  stravné,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  414.20,-
EUR
1701612014
  UVS/186/OMS/FF
09.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  235.20,-
EUR
1701952014
  UVS/185/2014
09.12.2014
  stravné pre ZH MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  176.40,-
EUR
1152782014
  Z 600 z 31.3.03
09.12.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  87.96,-
EUR
1115212014
  1010053203
09.12.2014
  telef.poplatky 11/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  517.31,-
EUR
1152772014
  č.80490
09.12.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  165.40,-
EUR
1152792014
  CR 7.1.2014
09.12.2014
  potraviny  Mudr.Orbán Anton
32069006
  39.66,-
EUR
1701692014
  UVS/207/2014 / JFF
09.12.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  74.00,-
EUR
1701702014
  UVS/188/2014 / JFF
09.12.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  175.00,-
EUR
1701632014
  UVS/256/2014/FF
09.12.2014
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Hotel Tatra a.s.
31382711
  164.40,-
EUR
1115232014
  ZoD -19,9,2007
09.12.2014
  Právne služby - Patenty 11/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1115242014
  ZoD -19,9,2007
09.12.2014
  Právne služby - Patenty 12/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1115132014
  obj.č.315/14 z 28.11.2014
08.12.2014
  eVEGA-úprava formulárov  MMS Softec
34100172
  156.00,-
EUR
1115172014
  obj.č.302/14 z 25.11.14, 307/14 z 27.11.14
08.12.2014
  ubyt.členov Hodn..komisie OV3-1.12.14-2.12.14-SASP  Víno MATYŠÁK
35836113
  839.99,-
EUR
1115122014
  3110046793
08.12.2014
  elektr.ener. 24.11.14-30.11.14-Pavilón Biomedicíny  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1812.32,-
EUR
1115092014
  3106024848
08.12.2014
  elektr.energie 11/2014-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3338.29,-
EUR
1115142014
  obj.č.287/14 z 10.11.14
08.12.2014
  Označenie komínov kom.štítkami-Ú SAV,Jaskov.Royová  KOMINÁR s.r.o.
47229632
  30.00,-
EUR
1115162014
  objednávka
08.12.2014
  Zbierka od 4.12.14-3.12.15-Jakubičková  Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
  248.00,-
EUR
1115112014
  16074343,16082161
08.12.2014
  Telef.hovory od 01.11.14-30.11.14-Ú SAV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  273.14,-
EUR
1115072014
  Z 701.04
08.12.2014
  vyúčtov.tepla za 11/2014-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  833.23,-
EUR
1115202014
  obj.č.295/14 z 19.11.14
08.12.2014
  pracovné odevy ,obuv-Orlíček - Areál prev.Dúbrav.  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  67.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)