Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115372014
  Zml.účinná 29.4.14
11.12.2014
  poskytnutie právnych služieb-Gonda JGK-CAR  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  343.82,-
EUR
1115382014
  Zml.účinná 29.12.13
11.12.2014
  poskytnutie právnych služieb-REMOBYT  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  48.34,-
EUR
1152812014
  Z dodatok č.1 D účinná od
11.12.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  309.19,-
EUR
1152832014
  Z - 23.4.07
11.12.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  669.46,-
EUR
1115412014
  3108011310
11.12.2014
  vyúč.el.energie 11/2014 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  55140.18,-
EUR
1115422014
  obj.č.333/14 z 5.12.14
11.12.2014
  tovar podľa prílohy-elektrospotreb.  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  12488.00,-
EUR
1115432014
  obj.č.316/14 z 28.11.14
11.12.2014
  oprava práčky AWE7720-DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  55.54,-
EUR
1115452014
  obj.č.32014 z 3.12.14
11.12.2014
  prestavenie tlaku v primárnom rozvode-Pavilón lek.  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  156.00,-
EUR
1115392014
  obj.č.266/14 z 29.10.14
11.12.2014
  odstránenie závad po revízií-kotol. Ú SAV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2798.40,-
EUR
1152822014
  Z 1.3.07
11.12.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  322.70,-
EUR
1115322014
  
10.12.2014
  Pravda , SME - I.Q. 2015  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  627.60,-
EUR
1701922014
  UVS/255/2014/Va/V
10.12.2014
  Postery,logo SAV na výstavy  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  636.00,-
EUR
1701862014
  UVS/253/2014 / FF
10.12.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  213.00,-
EUR
1701872014
  UVS/229/2014 / MR
10.12.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  280.00,-
EUR
1115302014
  obj.č.309/14 z 27.11.14
10.12.2014
  Geologické prieskumné práce-Pavilón spol.vied Dúbr  AQUA-GEO, s.r.o.
44156537
  21012.00,-
EUR
1115282014
  Zmluva od 25.1.2014
10.12.2014
  realizácia podujatia - Vedecké kaviarne - 12/2014  Slovak Media Consulting
46069984
  1124.00,-
EUR
1115252014
  zmluva účinná od 2.5.2014
10.12.2014
  služby PR za 12/2014  Gabriel Kuchta
46353852
  400.00,-
EUR
1115342014
  obj.č.312/2014 z 28.11.14
10.12.2014
  Inzercia pracovných ponúk-SASPRO  ResearchGate GmbH
00202837
  474.81,-
EUR
1115262014
  1010053202
10.12.2014
  Telef.hovory 11/2014 - prev.Areál.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  165.62,-
EUR
1115312014
  D.č.1/2009-D1/2011-7-311
10.12.2014
  vyúč.energ. a voda 10/14-rev.a kontrola hydr.Dúbr.  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  222.30,-
EUR
1115332014
  obj.č.279/14 z 29.10.14
10.12.2014
  tlač stravné lístky na rok 2015-21 500 ks á 0,0299  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  771.42,-
EUR
1701822014
  UVS/199/OMS/JFF
10.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  74.40,-
EUR
1701912014
  UVS/187/2014/JFF
10.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  142.80,-
EUR
1701882014
  UVS/206/2014/MN
10.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  117.60,-
EUR
1701832014
  UVS/216/OMS/FF
10.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  334.80,-
EUR
1701852014
  UVS/245/2014/JFF
10.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  147.00,-
EUR
1701892014
  UVS/236/2014/MR
10.12.2014
  stravné , ubytov. zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  591.60,-
EUR
1701902014
  UVS/24/2014/FF
10.12.2014
  stravné a cestovné zahr.hosťa-MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  185.49,-
EUR
1701812014
  UVS/281/2014/JFF
10.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  147.00,-
EUR
1701842014
  UVS/201,208/2014/VA/JFF
10.12.2014
  ubytovanie zahr.hosťa - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  148.80,-
EUR
1115292014
  obj.č.328/14 z 5.12.2014
10.12.2014
  renovácia tonerov  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  1562.38,-
EUR
1115272014
  Z274/2004 z 27.10.04
10.12.2014
  OLO - tekutý odpad ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1701802014
  UVS/250/2014/JB
09.12.2014
  ZPC-zruš. leteckej dopravy-Pastorek-19.11.-20.11.  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  -629.00,-
EUR
1115222014
  prihláška školenie - 16.12.2014
09.12.2014
  školenie-Zákon o pohľadávkach štátu -Jakubičková  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  64.00,-
EUR
1152762014
  CR 8.1.14
09.12.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1067.33,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)